LASERLAB-EUROPE - Integrovaná iniciativa evropských laserových výzkumných infrastruktur

Text

Hlavní řešitel: Ing. Karel Jungwirth, DrSc.
Název: Integrovaná iniciativa evropských laserových výzkumných infrastruktur
Akronym: LASERLAB-EUROPE
Program: H2020-EU.1.4.1.2.
Financování: RIA - Research and Innovation action
Projekt RCN: 198070
Projekt ID: 654148
Období: 1. 12. 2015 - 30. 11. 2019
Celkové náklady: 10 000 000,89 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 347 965 EUR
Koordinováno ve: Švédsku

Cíl:

K hlavním cílům projektu přibylo poslání rozšiřovat evropskou základnu laserového výzkumu a aplikací vazbami na spřízněné vědecké komunity. To našlo svůj odraz i ve dvou startujících JRA – Inovative LAser Technologies (ILAT), kde je nově zapojeno HiLASE a Laser-driven High Energy Photon and Particle Sources towards Industrial and Societal Applications (LEPP), kde se zúročí již realizovaná modernizace infrastruktury PALS.

Zpět na seznam projektů