Laboratoř pro přípravu a charakterizaci polovodičových struktur na bázi nitridů (projekt LABONIT)

Perex

Vedoucí projektu: Ing. Alice Hospodková, Ph.D.
Název projektu: Laboratoř pro přípravu a charakterizaci polovodičových struktur na bázi nitridů (LABONIT)
Operační program: OP Praha - Konkurenceschopnost (OPPK - www.oppk.cz) - Evropský fond pro regionální rozvoj
Poskytovatel: Hlavní město Praha
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Text

Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21560
Termín realizace projektu: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015
Celková výše dotace: 50 220 745 Kč
z toho příspěvek EU: 42 457 467 Kč

Anotace
Cílem projektu je vybudování špičkové technologické vědecko-výzkumné laboratoře, která zpřístupní vědecko-výzkumným týmům, studentům vysokých škol a doplňkově také průmyslovým subjektům technologii přípravy nitridových polovodičů a usnadní řadě laboratoří dosažitelnost nitridových nanoheterostruktur. Pro přípravu nanoheterostruktur bude používána technologie organokovové epitaxe (MOVPE). Technologická aparatura pro tuto laboratoř bude navržena na základě nejnovějších poznatků ve vývoji této technologie.

Součásti projektu je také optická laboratoř vybavená kombinací Ramanova a luminiscenčního spektrometru s vysokým prostorovým a spektrálním rozlišením a optického konfokálního mikroskopu umožňujícím 2D a 3D zobrazování. Připravené nitridové nanoheterostruktury budou tak moci být rychle a kvalitně diagnostikovány. První nitridové heterostruktury by měly být v laboratoři připraveny po jejím uvedení do provozu v polovině roku 2015.

Unikátnost této technologie v rámci České republiky dokládá nejen zájem vědecko-výzkumných pracovišť o spolupráci v rámci tohoto projektu, ale také zapojení finančního partnera. Díky realizaci projektu se významně zvýší využití vědecko-výzkumného potenciálu hl. m. Prahy.

Podrobnosti o projektu jsou uvedeny na http://www.fzu.cz/~movpe/labonit/