Nacházíte se

Kvazikrystalická nukleace a růst dvojčete podle Z modulu v intermetalické skelné fázi

W. Hornfeck,1 R. Kobold2, M. Kolbe2, M. Conrad3, D. Herlach2

Pomocí metody elektrostatické levitace jsme hluboce podchladili taveninu NiZr a provedli in-situ pozorování procesu solidifikace vysokorychlostní kamerou. Metodami EBSD, RTG difrakce a HRTEM jsme dokázali jako první popsat proces solidifikace intermetalické skelné fáze od jednotlivých atomů až do makroměřítka. Vyvinuli jsme model desetinásobného dvojčete a ukázali jsme jeho vztah k dekagonálním kvazikrystalům. Tím jsme přispěli k mnohaleté kontroverzní diskuzi o vztahu mezi kvazikrystaly a vícenásobnými dvojčaty.

Dendritická mikrostruktura a model desetinásobného dvojčete solidifikovaného NiZr Dendritická mikrostruktura (vlevo), model desetinásobného dvojčete (uprostred) a uspořádání atomů viditelné z elektronové mikroskopie vysokého rozlišení (vpravo), tak jak byly zjištěny pro NiZr solidifikované z hluboce podchlazené taveniny (jednotlivé obrázky nejsou na stejné škále).

1Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha, Czech Republic
2Institute of Materials Physics in Space, German Aerospace Center (DLR), 51170, Cologne, Germany
3Department of Chemistry, Philipps University, 35032, Marburg, Germany