doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.

Foto
Image
RV1_9826.jpg
Pracovní pozice
Vedoucí pracovní skupiny
Kategorie
Ved. věd. pracovník
Oddělení (číslo)
Laboratoř / vědecká skupina
Telefon
266 05 2176, 266 05 2748, 266 05 2701, 266 05 2821
E-mail
kuzelp [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
49
54
P.12A
53

Pikosekundová nelineární optoelektronika v grafenu

Anotace

Skupina terahertzové spektroskopie pod vedením Petra Kužela popsala ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy chování nositelů náboje v epitaxně rostlých grafenových vrstvách během velmi rané fáze po vybuzení optickým pulzem. Časový vývoj systému je určen nelineární elektronickou odezvou grafenu, která otevírá možnosti pro zrychlení optoelektronických prvků. Výsledky práce byly publikovány v prestižním časopise Advanced Functional Materials.