Nacházíte se

Krátké zprávy

Ve dnech 23. 10. - 26. 10. 2012 proběhla řada akcí k 20. výročí vstupu České republiky do mezinárodní laboratoře pro fyziku částic CERN (sídlí v Ženevě). Podrobná informace o těchto akcích je uvedena na webových stránkách Výboru pro spolupráci ČR s CERN.

...

V období mezi lednem a květnem 2012 pracovníci projektu HiLASE vytvořili 167 stránkový dokument STDR (Scientific and Technical Design Report), který obsahuje detailní návrhy řešení laserových systémů pro oba výzkumné programy. Aby bylo dosaženo maximální objektivity a byl získán cenný pohled zvenčí, byli vybráni a osloveni nezávislí experti s dlouholetými zkušenostmi v daném oboru a požádáni o kritické zhodnocení dokumentu STDR. Hodnocení STDR bylo završeno setkáním členů...

RNDr. Pavel Galář úzce spolupracující s FZÚ AV ČR získal první místo oceněné diplomem a hodnotnými dary v soutěži mladých vědců na XII. pracovním setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků v Brně.

Dne 17. 5. 2012 zemřela dlouholetá pracovnice Fyzikálního ústavu PhMr. Olga Křepelová, která vice než 40 let pracovala v Sekci fyziky elementárních částic.

Stránky