Nacházíte se

Krátké zprávy

Lukáš Ondič, doktorand pracující ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., získal ocenění za nejlepší prezentaci na téma Dvourozměrné fotonické krystaly pro zlepšení extrakce světla z luminiscenčních vrstev na mezinárodní konferenci The 2nd International Education Forum on Environment and Energy Science konané v Huntington Beach, Los Angeles, USA od 13. do 17. prosince 2013. Pořadatelem konference byl Tokijský...

20. srpna letošního roku oslavil RNDr. Miloš Václav Lokajíček, DrSc., vědecký pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., devadesát let. Na slavnostním semináři k tomuto významnému jubileu vystoupil 24. 10. 2013 Vojtěch Kundrát.

Zirkoniové slitiny jsou v současné době zastoupeny ve všech komerčně provozovaných lehkovodních a těžkovodních jaderných reaktorech. Povrch zirkoniových slitin podléhá korozi již při běžném provozu, ale při teplotách nad 800 °C nastává nebezpečná vysokoteplotní koroze. Jedná se o silně exotermickou a vysoce kinetickou reakci, během které dochází k disociaci molekul vodní páry a následnému vzniku oxidu zirkoničitého a výbušného vodíku. Uvolní se také teplo, které dále...

Mapa velkých výzkumných infrastruktur v Evropě (Map of research infrastructures - Maximising the use of research infrastructures in Europe) je zveřejněna na:

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=mapri.

Planetka s tímto předběžným označením byla objevena robotickým dalekohledem o průměru zrcadla 0,45 m observatoře La Sagra v jižním Španělsku v noci z 22. na 23. února 2012 a její existenci vzápětí ještě téže noci potvrdili další astronomové ve Francii a v Arizoně. Planetka tehdy proletěla kolem Země v minimální vzdálenosti asi 2,6 mil. km, tj. 6,8krát dále než je Měsíc.

Již přibližná dráha z prvních pozorovacích nocí ukázala, že se planetka v letošním roce...

Od 1.1.2013 dochází k částečné změně způsobu rezervace zimních rekreačních pobytů na chalupách FZÚ v Rokytnici nad Jizerou podporující last minute požadavky na víkendové rekreační pobyty zaměstnanců i s rodinnými příslušníky.

Více informací v „rokytnickém webu“, tzv. Rokytňáku na intranetu (dostupné jen z FZÚ) a na www.fzu.cz/~prihlrok....

Oleg Babchenko, Mgr., doktorand v Diamantové laboratoři Oddělení optických materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR v. v. i., získal cenu Dr. Tasilo Prnky za druhé místo v soutěži o nejlepší poster na mezinárodní konferenci NANOCON 2012 (Brno, Česká republika) s více než 300 účastníky.

Cenu Industrie udělilo ministerstvo průmyslu a obchodu firmě ELLA-CS z Hradce Králové za vývoj výrobu a mezinárodně úspěšný prodej krytého samoexpandabilního jícnového stentu ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi. Stent je určen k zastavení akutního krvácení z jícnových varixů.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/204134-ceny-ceska-hlava-ovladli-lekari/...

Ve dnech 23. 10. - 26. 10. 2012 proběhla řada akcí k 20. výročí vstupu České republiky do mezinárodní laboratoře pro fyziku částic CERN (sídlí v Ženevě). Podrobná informace o těchto akcích je uvedena na webových stránkách Výboru pro spolupráci ČR s CERN.

...

V období mezi lednem a květnem 2012 pracovníci projektu HiLASE vytvořili 167 stránkový dokument STDR (Scientific and Technical Design Report), který obsahuje detailní návrhy řešení laserových systémů pro oba výzkumné programy. Aby bylo dosaženo maximální objektivity a byl získán cenný pohled zvenčí, byli vybráni a osloveni nezávislí experti s dlouholetými zkušenostmi v daném oboru a požádáni o kritické zhodnocení dokumentu STDR. Hodnocení STDR bylo završeno setkáním členů...

Stránky