Nacházíte se

Krátké zprávy

Joerg Wunderlich z Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu AV ČR získal spolu s kolegy z Velké Británie a Německa prestižní ERC Synergy Grant a podílí se jako hlavní řešitel za FZÚ na projektu „Přeměna mezi spinem, nábojem a teplem na hybridních organicko-anorganických rozhraních“. Řešení projektu probíhá od srpna 2014 do července 2020 a vedle FZÚ se na něm podílejí University of Cambridge, Hitachi Cambridge Laboratory, Imperial College v...

29. září 2014 slaví největší světová laboratoř pro fyziku částic - CERN 60.výročí od svého založení. Při této příležitosti zavítal do Prahy na dvoudenní návštěvu generální ředitel CERN prof. Rolf-Dieter Heuer. Do nabitého programu prof. Heuera se vešla i návštěva AV ČR. Setkal se s předsedou AV ČR prof. Jiřím Drahošem. Během této návštěvy ředitel CERN ocenil spolupráci s českými odborníky, mezi nimiž je i více než 90 pracovníků Fyzikálního ústavu AV ČR.

Pobyt...

Ve středu 2. dubna 2014 navštívila laserová centra ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech britská velvyslankyně Jan Thompsonová.

Podrobnosti na stránkách projektu ELI Beamlines.

Vědci z experimentů CDF a DZero oznámili v pátek 21. února významný objev v oblasti fyziky top kvarku – pozorování produkce nejtěžší elementární částice, top kvarku, pomocí slabé jaderné interakce. Tento proces je nazýván „s-kanálem“. Experimentu DZero se účastní Česká republika včetně fyziků z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Experimenty CDF a DZero se nacházejí ve Fermiho národní laboratoři (Fermilab, USA) a zpracovávají data z ...

Nadační fond Neuron na podporu vědy (NFN) vyhlašuje 4. ročník grantové soutěže určené mladým vědcům do 40 let pro rok 2014, a to pro obory fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Podpořen bude jeden projekt z každé oblasti, a to každý ve výši nejvýše 1 milion Kč. Projekty mohou být v délce dvou až tří let.

Podrobnosti na http://granty.nfkj.cz/.

Funkci crenel zavedl Václav Petříček pro popis nespojitě modulovaných atomů ve výpočetním systému Jana (Acta Cryst. A51, 1995, 529-535). Elektronová hustota nespojitě modulovaných atomů vytváří graficky zajímavé pásy, které jsou základním motivem známky vydané na Slovensku k mezinárodnímu roku krystalografie. Elektronová hustota byla vygenerována programem Jana2006 pro hypotetickou nespojitě...

Miroslav Myška, doktorand oddělení teorie a fenomenologie částic Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., získal v závěru minulého roku cenu rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci II. stupně (každý rok je udělováno obvykle po třech cenách ve stupních I.-III.).

Miroslav Myška byl veden ve FZÚ počínaje od své rešeršní práce. Ve své doktorské práci obhájené s velkým úspěchem v červnu 2013 se zabývá studiem produkce páru stejně nabitých W bosonů v...

Lukáš Ondič, doktorand pracující ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., získal ocenění za nejlepší prezentaci na téma Dvourozměrné fotonické krystaly pro zlepšení extrakce světla z luminiscenčních vrstev na mezinárodní konferenci The 2nd International Education Forum on Environment and Energy Science konané v Huntington Beach, Los Angeles, USA od 13. do 17. prosince 2013. Pořadatelem konference byl Tokijský...

20. srpna letošního roku oslavil RNDr. Miloš Václav Lokajíček, DrSc., vědecký pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., devadesát let. Na slavnostním semináři k tomuto významnému jubileu vystoupil 24. 10. 2013 Vojtěch Kundrát.

Zirkoniové slitiny jsou v současné době zastoupeny ve všech komerčně provozovaných lehkovodních a těžkovodních jaderných reaktorech. Povrch zirkoniových slitin podléhá korozi již při běžném provozu, ale při teplotách nad 800 °C nastává nebezpečná vysokoteplotní koroze. Jedná se o silně exotermickou a vysoce kinetickou reakci, během které dochází k disociaci molekul vodní páry a následnému vzniku oxidu zirkoničitého a výbušného vodíku. Uvolní se také teplo, které dále...

Stránky