Nacházíte se

Krátké zprávy

V jedenáctém čísle Newsletteru ELI Beamlines naleznete informace o tom, jak pokračuje stavba laserového centra ELI Beamlines, článek o významných hostech, kteří ELI a HiLASE v Dolních Břežanech navštívili, rozhovory s českými i zahraničními vědci, novinky z vědeckého týmu, další pokračování seriálů „Zpět domů, do ELI“ a „Kapitoly z dějin laseru“ a řadu dalších informací o dění v projektech ELI Beamlines a HiLASE.

Newsletter je dostupný na adrese:...

Jednou z možností, jak zvýšit bezpečnost provozu jaderné elektrárny a prodloužit životnost palivových článků, je pokrýt jejich povrch ochrannou vrstvou. Před dvěma lety navrhli čeští vědci a technici (Fakulta strojní ČVUT a Fyzikální ústav AV ČR; z FZÚ Kratochvílová, Fendrych, Ashcheulov a Taylor) ve spolupráci se společností Westinghouse Electric Czech Republic, s. r. o., zcela novou technologii ochrany povrchu materiálů pro jaderné reaktory ze...

Výzkumný pracovník centra HiLASE, Dr. Thibault Derrien, získal prestižní individuální postdoktorální stipendium v rámci akce Marie Skłodowska-Curie a programu Evropské komise Horizon 2020.

Podrobnosti na stránkách projektu HiLASE.

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 navštívil Dolní Břežany velvyslanec Státu Kuvajt Jeho Excelence pan Ayman Mohammad ALADSANI. Hlavním účelem návštěvy byla prohlídka laserových center HiLASE a ELI a zjištění možností pro případnou výzkumnou, vzdělávací a komerční spolupráci s Kuvajtem v této oblasti.

Podrobnosti na webu projektu HiLASE

Veletrh AMPER 2015, který se uskuteční 24. – 27. března 2015, je největším elektrotechnickým veletrhem střední Evropy. Jeho vystavovatelé se prezentují v oborech energetiky, elektroinstalací, elektronických součástek, automatizace, osvětlení, ale i v doprovodném programu OPTONIKA – zahrnujícím společnosti nabízející optické a fotonické součástky a zařízení. V rámci tohoto programu probíhá i cyklus odborných přednášek Fórum OPTONIKA, který je organizován ve spolupráci s...

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš předal 25. listopadu 2014 Děkovné listy 21 pracovníkům, kteří přispěli k úspěšné činnosti svých pracovišť. Mezi nimi byli i Hana Waňková, Anna Körblerová a Ing. Zdeňka Příhodová z Fyzikální ústavu AV ČR. K tomuto ocenění jim blahopřál i ředitel FZÚ prof. Jan Řídký.

...

Pracovníci Fyzikálního ústavu získali 1. místo na mezinárodní konferenci Nanocon 2014 za nejlepší poster na téma 3D Diamond Membranes for Microfluidic Systems. Soutěže se zúčastnilo cca 250 posterů z České republiky a zahraničí. Poster prezentoval Dr. Alexander Kromka z Laboratoře diamantových vrstev a uhlíkových nano-struktur. Práce ukázala, jak lze vyrobit ...

Vědci z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (M. Raška), Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně (J. Turánek) společně s kolegy z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (M. Ledvina) a Fyzikálního ústavu AV ČR (I. Kratochvílová) ve spolupráci se společností Bioveta, a.s. (V. Vrzal), získali od Sdružení pro zahraniční investice, Americké obchodní komory, České inovace, Technologické agentury ČR a České spořitelny ocenění za vývoj rekombinanntní...

24. září 2014 zemřel ruský fyzik prof. V. G. Kadyshevsky. Narodil se 5. 5. 1937 v Moskvě a v letech 1987-92 byl ředitelem Laboratoře teoretické fyziky Spojeného ústavu jaderného výzkumu (SÚJV) v Dubně. V letech 1992 - 2005 byl ředitelem SÚJV.

Nekrolog naleznete na stránkách SÚJV.

...

Joerg Wunderlich z Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu AV ČR získal spolu s kolegy z Velké Británie a Německa prestižní ERC Synergy Grant a podílí se jako hlavní řešitel za FZÚ na projektu „Přeměna mezi spinem, nábojem a teplem na hybridních organicko-anorganických rozhraních“. Řešení projektu probíhá od srpna 2014 do července 2020 a vedle FZÚ se na něm podílejí University of Cambridge, Hitachi Cambridge Laboratory, Imperial College v...

Stránky