Nacházíte se

Krátké zprávy

Pracovníci Fyzikálního ústavu získali 1. místo na mezinárodní konferenci Nanocon 2014 za nejlepší poster na téma 3D Diamond Membranes for Microfluidic Systems. Soutěže se zúčastnilo cca 250 posterů z České republiky a zahraničí. Poster prezentoval Dr. Alexander Kromka z Laboratoře diamantových vrstev a uhlíkových nano-struktur. Práce ukázala, jak lze vyrobit ...

Vědci z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (M. Raška), Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně (J. Turánek) společně s kolegy z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (M. Ledvina) a Fyzikálního ústavu AV ČR (I. Kratochvílová) ve spolupráci se společností Bioveta, a.s. (V. Vrzal), získali od Sdružení pro zahraniční investice, Americké obchodní komory, České inovace, Technologické agentury ČR a České spořitelny ocenění za vývoj rekombinanntní...

24. září 2014 zemřel ruský fyzik prof. V. G. Kadyshevsky. Narodil se 5. 5. 1937 v Moskvě a v letech 1987-92 byl ředitelem Laboratoře teoretické fyziky Spojeného ústavu jaderného výzkumu (SÚJV) v Dubně. V letech 1992 - 2005 byl ředitelem SÚJV.

Nekrolog naleznete na stránkách SÚJV.

...

Joerg Wunderlich z Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu AV ČR získal spolu s kolegy z Velké Británie a Německa prestižní ERC Synergy Grant a podílí se jako hlavní řešitel za FZÚ na projektu „Přeměna mezi spinem, nábojem a teplem na hybridních organicko-anorganických rozhraních“. Řešení projektu probíhá od srpna 2014 do července 2020 a vedle FZÚ se na něm podílejí University of Cambridge, Hitachi Cambridge Laboratory, Imperial College v...

29. září 2014 slaví největší světová laboratoř pro fyziku částic - CERN 60.výročí od svého založení. Při této příležitosti zavítal do Prahy na dvoudenní návštěvu generální ředitel CERN prof. Rolf-Dieter Heuer. Do nabitého programu prof. Heuera se vešla i návštěva AV ČR. Setkal se s předsedou AV ČR prof. Jiřím Drahošem. Během této návštěvy ředitel CERN ocenil spolupráci s českými odborníky, mezi nimiž je i více než 90 pracovníků Fyzikálního ústavu AV ČR.

Pobyt...

Ve středu 2. dubna 2014 navštívila laserová centra ELI Beamlines a HiLASE v Dolních Břežanech britská velvyslankyně Jan Thompsonová.

Podrobnosti na stránkách projektu ELI Beamlines.

Vědci z experimentů CDF a DZero oznámili v pátek 21. února významný objev v oblasti fyziky top kvarku – pozorování produkce nejtěžší elementární částice, top kvarku, pomocí slabé jaderné interakce. Tento proces je nazýván „s-kanálem“. Experimentu DZero se účastní Česká republika včetně fyziků z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Experimenty CDF a DZero se nacházejí ve Fermiho národní laboratoři (Fermilab, USA) a zpracovávají data z ...

Nadační fond Neuron na podporu vědy (NFN) vyhlašuje 4. ročník grantové soutěže určené mladým vědcům do 40 let pro rok 2014, a to pro obory fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Podpořen bude jeden projekt z každé oblasti, a to každý ve výši nejvýše 1 milion Kč. Projekty mohou být v délce dvou až tří let.

Podrobnosti na http://granty.nfkj.cz/.

Funkci crenel zavedl Václav Petříček pro popis nespojitě modulovaných atomů ve výpočetním systému Jana (Acta Cryst. A51, 1995, 529-535). Elektronová hustota nespojitě modulovaných atomů vytváří graficky zajímavé pásy, které jsou základním motivem známky vydané na Slovensku k mezinárodnímu roku krystalografie. Elektronová hustota byla vygenerována programem Jana2006 pro hypotetickou nespojitě...

Miroslav Myška, doktorand oddělení teorie a fenomenologie částic Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., získal v závěru minulého roku cenu rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci II. stupně (každý rok je udělováno obvykle po třech cenách ve stupních I.-III.).

Miroslav Myška byl veden ve FZÚ počínaje od své rešeršní práce. Ve své doktorské práci obhájené s velkým úspěchem v červnu 2013 se zabývá studiem produkce páru stejně nabitých W bosonů v...

Stránky