Nacházíte se

Krátké zprávy

Mgr. Ing. Neda Neykova, Ph.D., získala cenu rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci za rok 2015 na téma „ZnO nanocolumns for thin film silicon solar cells with high efficiency“. Neda Neykova byla doktorandkou na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze, školitelem její doktorské dizertační práce byl prof.Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. Neda Neykova zároveň pracovala ve Fyzikálním ústavu AV ČR a školitelem...

Ing. Karel Tesař získal na kongresu Materials Science and Engineering 2016 (MSE) konaném v německém Darmstadtu ocenění za nejlepší poster. Kongres MSE je pořádán každé dva roky Německou společností pro materiály (DGM) a v tomto roce byl organizován s přispěním amerických materiálových společností Materials Research Society (MRS) a Minerals, Metals and Materials Society (TMS). Letošní ročník se sestával z 590...

Pracovníci Fyzikálního ústavu získali 1. místo na mezinárodní konferenci Nanocon 2016 v soutěži o nejlepší poster, když téma prezentovaného posteru bylo Top-down and bottom-up fabrication of polycrystalline diamond-based photonic crystals. Soutěže se zúčastnilo přes 220 posterů z České republiky a zahraničí. Poster prezentoval Dr. Marián Varga z Oddělení optických materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR. Práce...

Před několika týdny jsme si připomněli 15. výročí teroristického útoku na věže Světového obchodního centra (WTC), jež se odehrál v New Yorku 11. září 2001. Pro řadu fyziků je jen těžko pochopitelné, jak mohl při této příležitosti v bulletinu Evropské fyzikální společnosti vyjít text podporující naivní a mnohokrát vyvrácené konspirační teorie o zřícení budov WTC [S. Jones a kol.: Europhysics News 47(4), 21-26 (2016)], jehož první autor ve...

Dne 4. září ve věku 86 let zemřel po dlouhé nemoci prof. RNDr. Jan Fousek, DrSc., v letech 1958-1990 (s malými přestávkami) vedoucí oddělení dielektrik FZÚ. Věnoval se zejména výzkumu domén a doménových stěn ve feroelektrikách. Zorganizoval a předsedal 1. Mezinárodní konferenci o feroelektřině v r. 1966 v Praze, čímž založil konferenční řadu funkční až do současnosti. Stál též u vzniku pravidelné serie Česko-polských seminářů od r. 1979, stále velice...

Ve věku nedožitých 85 let zemřel prof. James W. Cronin (29. 9. 1931 - 25. 8. 2016), nositel Nobelovy ceny za fyziku za objev narušení CP symetrie. Prof. Cronin je také zakladatelem Observatoře Pierra Augera a během svého života ovlivnil generace fyziků na celém světě. Byl jim příkladem nejen svojí vědeckou erudicí, ale i svým lidským charakterem a morálkou. Bez jeho pomoci by nebyla možná ani účast českých institucí na projektu Observatoře...

Bývalý vedoucí oddělení dielektrik, dr. Jan Petzelt obdržel významné ocenění vědeckou komunitou. Na právě proběhlém mezinárodním vědeckém symposiu v Darmstadtu (ECAPD-ISAF-PFM 2016, 21-15.8.2016) se stal prvním držitelem nově vzniklé ceny mezinárodního poradního výboru ECAPD. Cenu obdržel jako výraz uznání jeho celoživotního přínosu k porozumění feroelektrických látek...

Akademický multižánrový hudební festival se koná v sobotu 3. 9. 2016 v areálu Průhonického zámku Bližší informace naleznete na http://a-fest.avcr.cz

Rozhovor s ředitelem FZÚ otiskl časopis Physics World. Je věnován projektu ELI, jeho historii, aktuálnímu stavu a plánech do budoucna.

Stránky