Nacházíte se

Krátké zprávy

Dne 4. září ve věku 86 let zemřel po dlouhé nemoci prof. RNDr. Jan Fousek, DrSc., v letech 1958-1990 (s malými přestávkami) vedoucí oddělení dielektrik FZÚ. Věnoval se zejména výzkumu domén a doménových stěn ve feroelektrikách. Zorganizoval a předsedal 1. Mezinárodní konferenci o feroelektřině v r. 1966 v Praze, čímž založil konferenční řadu funkční až do současnosti. Stál též u vzniku pravidelné serie Česko-polských seminářů od r. 1979, stále velice...

Ve věku nedožitých 85 let zemřel prof. James W. Cronin (29. 9. 1931 - 25. 8. 2016), nositel Nobelovy ceny za fyziku za objev narušení CP symetrie. Prof. Cronin je také zakladatelem Observatoře Pierra Augera a během svého života ovlivnil generace fyziků na celém světě. Byl jim příkladem nejen svojí vědeckou erudicí, ale i svým lidským charakterem a morálkou. Bez jeho pomoci by nebyla možná ani účast českých institucí na projektu Observatoře...

Bývalý vedoucí oddělení dielektrik, dr. Jan Petzelt obdržel významné ocenění vědeckou komunitou. Na právě proběhlém mezinárodním vědeckém symposiu v Darmstadtu (ECAPD-ISAF-PFM 2016, 21-15.8.2016) se stal prvním držitelem nově vzniklé ceny mezinárodního poradního výboru ECAPD. Cenu obdržel jako výraz uznání jeho celoživotního přínosu k porozumění feroelektrických látek...

Akademický multižánrový hudební festival se koná v sobotu 3. 9. 2016 v areálu Průhonického zámku Bližší informace naleznete na http://a-fest.avcr.cz

Rozhovor s ředitelem FZÚ otiskl časopis Physics World. Je věnován projektu ELI, jeho historii, aktuálnímu stavu a plánech do budoucna.

14.6.2016
V oddíle webu věnovaném popularizaci je zveřejněn nový článek o cestě vítěze Expedice vesmír do CERNu.

Ve dnech 23. a 24. května 2016 přijel do České republiky litevský premiér Algirdas Butkevičius a společně se zástupci litevských firem a vědeckých institucí navštívil mezinárodní laserové centrum ELI Beamlines.

Podrobnosti na stránkách ELI Beamlines.

Veletrh AMPER 2016, který se uskuteční 15. – 18. března 2016, je největším elektrotechnickým veletrhem střední Evropy. Jeho vystavovatelé se prezentují v oborech energetiky, elektroinstalací, elektronických součástek, automatizace a osvětlení.

Z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. se budou...

11. února 2016 oznámila vědecká kolaborace laserového interferometru LIGO, umístěného v USA, že se jim podařilo první přímé pozorování gravitačních vln, které vznikly nejpravděpodobněji při splynutí dvou černých děr. Článek ve Physical Review Letters, popisující přelomové pozorování, je volně ke stažení na odkazu:

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.061102...

Stránky