Nacházíte se

Krátké zprávy

Ing. Tibor Ižák, Ph.D, postdoktorand, získal ocenění v soutěži o nejlepší prezentaci mladých výzkumníků (Best Young Researcher Contribution Contents) na mezinárodní konferenci o tenkých vrstvách, površích a rozhraních (SURFINT SREN IV), která se konala od 23. do 26. listopadu ve Florencii v Itálii. Příspěvek s názvem “Temperature-dependent stress in diamond-coated AlGaN/GaN heterostructures” je výsledkem spolupráce kolektivu autorů z Fyzikálního ústavu AV...

Na návrh Fyzikálního ústavu AV ČR byla na slavnostním aktu dne 8. října 2015 udělena předsedou Akademie věd ČR prof. J Drahošem čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Alexandru Lichtensteinovi.

Prof. Alexander Lichtenstein je předním světovým odborníkem na mikroskopický popis magnetismu v kovech a v jiných pevných látkách. Při dostatečně podrobném pohledu se totiž ukazuje, že magnetické chování se objevuje jako...

Aliaksei Vetushka získal ocenění physica status solidi – Young Researcher Award na 26. mezinárodní konferenci o amorfních a nanokrystalických polovodičích (ICANS 26), která se konala od 13. do 18. září v Cáchách v Německu. Příspěvek s názvem “Řízení elektronických rozhraní pomocí dipólů samouspořádaných vrstev thiolů karboranů” je výsledkem spolupráce kolektivu autorů z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze a...

Ve dnech 15. - 18. 4. 2015 se uskutečnila Studentská vědecká konference (National Scientific Students’ Associations Conference) maďarsky mluvících studentů. Konference má více než šedesátiletou historií, je organizována pod patronátem Národní studentské rady a Akademie věd Maďarska. Sekce fyziky, matematiky a geografie se konala v rumunském studentském městě Cluj-Napoca po vícekolovém výběru prací. Cílem konference je představení výzkumných prací studentů v soutěžní formě...

V jedenáctém čísle Newsletteru ELI Beamlines naleznete informace o tom, jak pokračuje stavba laserového centra ELI Beamlines, článek o významných hostech, kteří ELI a HiLASE v Dolních Břežanech navštívili, rozhovory s českými i zahraničními vědci, novinky z vědeckého týmu, další pokračování seriálů „Zpět domů, do ELI“ a „Kapitoly z dějin laseru“ a řadu dalších informací o dění v projektech ELI Beamlines a HiLASE.

Newsletter je dostupný na adrese:...

Jednou z možností, jak zvýšit bezpečnost provozu jaderné elektrárny a prodloužit životnost palivových článků, je pokrýt jejich povrch ochrannou vrstvou. Před dvěma lety navrhli čeští vědci a technici (Fakulta strojní ČVUT a Fyzikální ústav AV ČR; z FZÚ Kratochvílová, Fendrych, Ashcheulov a Taylor) ve spolupráci se společností Westinghouse Electric Czech Republic, s. r. o., zcela novou technologii ochrany povrchu materiálů pro jaderné reaktory ze...

Výzkumný pracovník centra HiLASE, Dr. Thibault Derrien, získal prestižní individuální postdoktorální stipendium v rámci akce Marie Skłodowska-Curie a programu Evropské komise Horizon 2020.

Podrobnosti na stránkách projektu HiLASE.

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 navštívil Dolní Břežany velvyslanec Státu Kuvajt Jeho Excelence pan Ayman Mohammad ALADSANI. Hlavním účelem návštěvy byla prohlídka laserových center HiLASE a ELI a zjištění možností pro případnou výzkumnou, vzdělávací a komerční spolupráci s Kuvajtem v této oblasti.

Podrobnosti na webu projektu HiLASE

Veletrh AMPER 2015, který se uskuteční 24. – 27. března 2015, je největším elektrotechnickým veletrhem střední Evropy. Jeho vystavovatelé se prezentují v oborech energetiky, elektroinstalací, elektronických součástek, automatizace, osvětlení, ale i v doprovodném programu OPTONIKA – zahrnujícím společnosti nabízející optické a fotonické součástky a zařízení. V rámci tohoto programu probíhá i cyklus odborných přednášek Fórum OPTONIKA, který je organizován ve spolupráci s...

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš předal 25. listopadu 2014 Děkovné listy 21 pracovníkům, kteří přispěli k úspěšné činnosti svých pracovišť. Mezi nimi byli i Hana Waňková, Anna Körblerová a Ing. Zdeňka Příhodová z Fyzikální ústavu AV ČR. K tomuto ocenění jim blahopřál i ředitel FZÚ prof. Jan Řídký.

...

Stránky