Nacházíte se

Krátké zprávy

Slavný elektromobil Tesla Elona Muska byl zachycen na fotografii robotického dalekohledu FRAM, který provozuje Fyzikální ústav AV ČR. Elektromobil vynesla 6. února na oběžnou dráhu raketa Falcon Heavy soukromé společnosti SpaceX a operátorovi FRAMu Martinovi Maškovi se podařilo vyfotit Teslu 10. února. Dalekohled FRAM (Fotometrický Robotický Atmosférický Monitor) je součástí Observatoře Pierra Augera v Argentině, která se věnuje zejména výzkumu vysokoenergetických částic...

Doktorand Ing. Ondřej Szabo získal 1. místo v soutěži o nejlepší prezentaci mladých výzkumníků (Best Young Researcher Contribution Contest) na mezinárodní konferenci o tenkých vrstvách, površích a rozhraních (Surfint‑SREN V), která se konala v listopadu 2017 ve Florencii. V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo přes 60 mladých vědců.

V prosinci získal Ing. Szabo další 1. cenu za nejlepší poster...

Výzkumní pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR a Vídeňské univerzity pracují společně na nových heterostrukturách grafenu na diamantu v rámci projektu podporovaného GA ČR a Rakouským vědeckým fondem (FWF). Zatímco zakázaný pás 5,5 eV v diamantové elektronické struktuře vede k elektrickému odporu až 1018 Ωm, grafen naopak na Fermiho hladině nemá zakázaný pás energií, takže se chová jako polokov s mimořádnými elektronickými transportními vlastnostmi. Různé...

Na mezinárodním Turnaji mladých fyziků, který proběhl ve dnech 5.-12. července 2017 v Singapuru, získal český tým v konkurenci jednatřiceti družstev stříbrnou medaili. Českou republiku reprezentovali studenti Mendelova gymnázia Opava, kteří si účast vybojovali vítězstvím v celostátním finále. Na organizaci této soutěže se spolupodíleli pracovníci Fyzikálního ústavu Mgr. Hynek Němec, Ph.D., RNDr. Zdeněk Janů, CSc, a Dr. Karel Výborný.

...

Dne 27. června 2017 se konalo národní finále 18. ročníku soutěže „Cena Nadace ČEZ.“ Cena Nadace ČEZ je soutěží o nejlepší vědeckotechnickou práci studentů technických univerzit v České republice. Studentské práce soutěží v šesti oborech: klasická energetika a tepelně energetická zařízení, jaderná energetika a souvislosti, elektrické stroje, přístroje,...

Doktorandka Petra Matunová z Fyzikálního ústavu AV ČR a katedry Fyziky FEL ČVUT prezentovala na konferenci International Workshop on Computational Nanotechnology (IWCN 2017, Windermere, U.K.) poster s názvem 'Computing interfacial properties of polypyrrole on diamond nanoparticles for photovoltaic applications'. Tento poster byl vyhlášen organizátory jako jeden z pěti nejlepších studentských posterů této...

I letos se Fyzikální ústav účastní Veletrhu vědy v pražských Letňanech. Na Veletrhu pro Vás budeme mít připravený stánek s 12 stanovišti na 90m2 plných experimentů a úžasné fyziky. V mlžné komoře si budete moci na vlastní oči prohlédnout skutečné dráhy protonů, částic alfa, elektronů a mionů. Dozvíte se také jak vypadají moderní detektory a systémy na zpracování dat na LHC a observatořích Pierra Augera a CTA. Poznáte lasery jako unikátní zdroje světla a budete...

Ing. Tibor Ižák, Ph.D, postdoktorand, získal ocenění v soutěži o nejlepší prezentaci mladých výzkumníků (Best Young Researcher Contribution Content) na mezinárodní konferenci o tenkých vrstvách, površích a rozhraních (Solid State Surfaces and Interfaces, SSSI), která se konala od 21. do 24. listopadu v Piešťanoch na Slovensku. Letošní ročník se sestával z 26 zvaných přednášek (z...

Mgr. Ing. Neda Neykova, Ph.D., získala cenu rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci za rok 2015 na téma „ZnO nanocolumns for thin film silicon solar cells with high efficiency“. Neda Neykova byla doktorandkou na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze, školitelem její doktorské dizertační práce byl prof.Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. Neda Neykova zároveň pracovala ve Fyzikálním ústavu AV ČR a školitelem...

Ing. Karel Tesař získal na kongresu Materials Science and Engineering 2016 (MSE) konaném v německém Darmstadtu ocenění za nejlepší poster. Kongres MSE je pořádán každé dva roky Německou společností pro materiály (DGM) a v tomto roce byl organizován s přispěním amerických materiálových společností Materials Research Society (MRS) a Minerals, Metals and Materials Society (TMS). Letošní ročník se sestával z 590...

Stránky