Nacházíte se

Krátké zprávy

Dne 23. října 2018 se v Plzeňském domě v Bruselu konalo již jedenácté Science Café – jeho hostem byl profesor Tomáš Jungwirth, vedoucí oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu. Science Café je diskusní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti, který dává účastníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti.

Tomáš Jungwirth se zabývá fyzikou pevných látek, materiálovým výzkumem a elektronickými...

Pavla Štenclová, Ph.D., z oddělení Optických materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR získala ocenění „Austin Barnes´prize“ za nejlepší poster na téma „ATR-IR real-time monitoring of biofilm formation during bacterial growth“ prezentovaný na konferenci EUCMOS 2018 (34. evropský kongres molekulové spektroskopie) konané v srpnu 2018 v portugalské Coimbře.

Prezentované výsledky byly dosaženy v průběhu vědecké stáže absolvované na Univerzitě v Ulmu...

Dr. Jaromír Chalupský, zástupce vedoucího Oddělení radiační a chemické fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR, získal ocenění FELs of Europe Award on Photon Transport and Diagnostics 2018 za vynikající příspěvek k fotonové diagnostice laserů s volnými elektrony (FEL – free-electron laser), vedení, charakterizaci a úpravě jejich svazků a FEL instrumentaci vůbec.

...

Na konci srpna 2018 se ve španělském Oviedu konala konference ECM31 – European Crystallographic Meeting. Pravidelně pořádané konference ECM patří k největším krystalografickým konferencím na světě s řadou účastníků z Evropy i mimo ni. Oficiální vědecký program konference zahajuje tradičně jedna ze dvou plenárních přednášek.

...

Ve dnech 6. - 7. září 2018 se v Praze konala konference Society for Low Temperature Biology Meeting, na níž získal cenu za nejlepší poster příspěvek prezentovaný Martinem Golanem z Oddělení analýzy funkčních materiálů Fyzikálního ústavu na téma "Complex description of cryopreserved cell nuclei defects by immunofluorescence microscopy: DNA lesions, chromatin decondensation, nuclei membrane ruptures".

...

13. června 2018 vyšlo 2. číslo čtvrtletníku A / Věda a výzkum, který vydává AV ČR. Ústředním tématem tohoto čísla je zrak. Číslo je možné stáhnout nebo prolistovat na webu AV ČR. Ti, kterým unikla tato aktivita AV ČR mohou navštívit stránku věnovanou vydání prvního čísla.

Studentky doktorského studia Mgr. Barbora Smolková a Mgr. Mariia Uzhytchak z Fyzikálního ústavu AV ČR se zúčastnily kongresu FEBS 2018, kde získaly ocenění za nejlepší poster od Fóra mladých vědců (Young Scientists' Forum - YSF).

...

Až 400 odborníků v oblasti nanověd a nanotechnologií z celého světa přitáhne do Brna vědecká konference ICN+T 2018, která začíná v neděli 22. července a potrvá do 27. července. Konference představuje celosvětové fórum k diskusím o nejnovějším vývoji vědy a techniky v oboru nanotechnologií a příslušných přístrojů a metodik. Mezi odborná témata, ke kterým budou vědci z různých koutů světa přispívat, patří například mikroskopie, spektroskopie či nanofotonika nebo...

Ve dnech 27.-31. května 2018 se v nádherné krajině podhůří Nízkých Tater - v Liptovském Jánu na Slovensku - konala v pořadí již pátá SFEL 2018 – School of XFEL and Synchrotron Radiation Users organizovaná Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (Košice) ve spolupráci s European XFEL (Schenefeld, SRN) a dalšími institucemi. V jejím rámci se konala soutěž mladých vědců o nejlepší prezentaci. V silné konkurenci výzkumů provedených na ESRF, Diamond, PETRA...

Ve středu 23. května 2018 od 17:00 hod. uspořádalo Nakladatelství Academia křest knihy Jana Hladkého PAMĚTI KOSMIKA FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU ČSAV v Literární kavárně Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Křest knihy uváděla Marie Povýšilová, manažerka marketingu nakladatelství Academia. Jako první se slova ujal kmotr knihy Jiří Grygar, který ocenil knihu jako důležitý dokument o naší minulosti i oboru...

Stránky