Nacházíte se

Krátké zprávy

Logo Piezo 2019Mezinárodní konference PIEZO 2019 "Electroceramics for End Users X" je věnována nejnovějšímu výzkumu a vývoji v oblasti piezoelektrických materiálů a zařízení na jejich bázi, přičemž je jedinou svého druhu v tomto oboru. Konference již dlouhodobě propojuje mezinárodní akademickou sféru s průmyslem, čímž přispívá k vytváření nových...

V novém čísle časopisu pro veřejnost A / Věda a výzkum najdete článek Materiály pro bezpečné využití jádra, který představuje novou metodu ochrany palivových tyčí antikorozními vrstvami. Celý článek o této metodě si můžete přečíst na stránkách 56-61 časopisu A (...

Dne 23. října 2018 se v Plzeňském domě v Bruselu konalo již jedenácté Science Café – jeho hostem byl profesor Tomáš Jungwirth, vedoucí oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu. Science Café je diskusní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti, který dává účastníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti.

Tomáš Jungwirth se zabývá fyzikou pevných látek, materiálovým výzkumem a elektronickými...

Pavla Štenclová, Ph.D., z oddělení Optických materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR získala ocenění „Austin Barnes´prize“ za nejlepší poster na téma „ATR-IR real-time monitoring of biofilm formation during bacterial growth“ prezentovaný na konferenci EUCMOS 2018 (34. evropský kongres molekulové spektroskopie) konané v srpnu 2018 v portugalské Coimbře.

Prezentované výsledky byly dosaženy v průběhu vědecké stáže absolvované na Univerzitě v Ulmu...

Dr. Jaromír Chalupský, zástupce vedoucího Oddělení radiační a chemické fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR, získal ocenění FELs of Europe Award on Photon Transport and Diagnostics 2018 za vynikající příspěvek k fotonové diagnostice laserů s volnými elektrony (FEL – free-electron laser), vedení, charakterizaci a úpravě jejich svazků a FEL instrumentaci vůbec.

...

Na konci srpna 2018 se ve španělském Oviedu konala konference ECM31 – European Crystallographic Meeting. Pravidelně pořádané konference ECM patří k největším krystalografickým konferencím na světě s řadou účastníků z Evropy i mimo ni. Oficiální vědecký program konference zahajuje tradičně jedna ze dvou plenárních přednášek.

...

Ve dnech 6. - 7. září 2018 se v Praze konala konference Society for Low Temperature Biology Meeting, na níž získal cenu za nejlepší poster příspěvek prezentovaný Martinem Golanem z Oddělení analýzy funkčních materiálů Fyzikálního ústavu na téma "Complex description of cryopreserved cell nuclei defects by immunofluorescence microscopy: DNA lesions, chromatin decondensation, nuclei membrane ruptures".

...

13. června 2018 vyšlo 2. číslo čtvrtletníku A / Věda a výzkum, který vydává AV ČR. Ústředním tématem tohoto čísla je zrak. Číslo je možné stáhnout nebo prolistovat na webu AV ČR. Ti, kterým unikla tato aktivita AV ČR mohou navštívit stránku věnovanou vydání prvního čísla.

Studentky doktorského studia Mgr. Barbora Smolková a Mgr. Mariia Uzhytchak z Fyzikálního ústavu AV ČR se zúčastnily kongresu FEBS 2018, kde získaly ocenění za nejlepší poster od Fóra mladých vědců (Young Scientists' Forum - YSF).

...

Až 400 odborníků v oblasti nanověd a nanotechnologií z celého světa přitáhne do Brna vědecká konference ICN+T 2018, která začíná v neděli 22. července a potrvá do 27. července. Konference představuje celosvětové fórum k diskusím o nejnovějším vývoji vědy a techniky v oboru nanotechnologií a příslušných přístrojů a metodik. Mezi odborná témata, ke kterým budou vědci z různých koutů světa přispívat, patří například mikroskopie, spektroskopie či nanofotonika nebo...

Stránky