Nacházíte se

Krátké zprávy

Ing. Tomáš Vaněk, doktorand z Technické univerzity v Liberci a Oddělení polovodičů FZU, obdržel ocenění za výjimečný studentský poster na konferenci International Conference on Crystal Growth and Epitaxy, která se konala společně s workshopem 19th US Biennial Workshop on Organometallic Vapor Phase Epitaxy v Keystone, Coloradu, USA.

Tomáš Vaněk se v rámci doktorského studia věnuje nitridovým polovodičovým strukturám...

Ing. Matěj Hývl z Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur prezentoval na konferenci ICANS 28 příspěvek s názvem "Nanoscale Study of the Hole-selective Passivating Contacts for High-Efficiency Silicon Solar Cells Using C-AFM Tomography“, jenž byl oceněn jednou ze tří cen o nejlepší poster na konferenci.

Tento příspěvek pojednává o...

5. mezinárodní seminář o topologických strukturách ve feroslitinách (TOPO2019) se konal v Průhonicích a Praze 16.–20. června. Konferenci organizovala Česká fyzikální společnost a Oddělení dielektrik Fyzikálního ústavu; předsedou byl dr. Jiří Hlinka.
Série seminářů TOPO odstartovala setkáním, které se konalo v roce 2015 na University of New South Wales v Sydney jako reakce feroelektrické komunity na vzrůstající pozornost...

Pokud chcete mít nejlepší vědecký tým, který jednou bude v první linii světové vědy, musíte jeho členy začít hledat opravdu brzy. Nejlépe už mezi studenty středních škol. To vědí i laserová centra ELI Beamlines a HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, která již třetím rokem hledají své budoucí kolegy právě mezi středoškoláky. Program Talentové akademie je unikátní v tom, že dvanácti studentům nabízí třídenní simulaci skutečného vědeckého výzkumu. Od prvotního nápadu...

Běhá půlmaratóny a zároveň zkoumá procesy v kvantovém vakuu. Hedvika Kadlecová z výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech se stala jednou ze tří vítězek prestižní soutěže L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Ocenění se v Česku uděluje již třináct let a má podpořit ženské vědecké talenty. Hedvika se do soutěže přihlásila na popud svého profesora a budoucím vědkyním vzkazuje, aby včas odešly studovat do zahraničí a vytvořily si síť mezinárodních kontaktů. Ve svém...

Mezinárodní výbor vybral za nejlepší poster na konferenci ICFSMA presentaci Petra Veřtáta o teplotně indukovaných strukturních změnách v martensitu Ni-Mn-Ga-Fe vykazujícím jev magnetické tvarové paměti.

V Praze se uskutečnila pravidelná mezinárodní konference ICFSMA´19 (International Conference of Ferromagnetic Shape Memory Alloys, ICFSMA.cz) pořádaná Fyzikálním ústavem ČAV a za spolupořadatelství Ústavu Termomechanicky ČAV a Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy. Praktické organizace se podjala firma Concrea. Konference se koná pravidelně po třech letech. Předchozí se uskutečnily v Bilbao - Španělsko, Boise - USA a zatím...

Špičkové laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech, které spravuje Fyzikální ústav Akademie věd ČR, se dá označit za výkladní skříň české vědy. Na návštěvách se tam střídají delegace z celého světa, před několika měsíci tam byl i indický prezident. Dnes, ve čtvrtek 9. května, si ho prohlédla i eurokomisařka Věra Jourová.

Eva Jourová má v Junckerově Evropské komisi na starosti otázky spravedlnosti, ochrany spotřebitele a otázky rovnosti...

Logo Piezo 2019Mezinárodní konference PIEZO 2019 "Electroceramics for End Users X" je věnována nejnovějšímu výzkumu a vývoji v oblasti piezoelektrických materiálů a zařízení na jejich bázi, přičemž je jedinou svého druhu v tomto oboru. Konference již dlouhodobě propojuje mezinárodní akademickou sféru s průmyslem, čímž přispívá k vytváření nových...

V novém čísle časopisu pro veřejnost A / Věda a výzkum najdete článek Materiály pro bezpečné využití jádra, který představuje novou metodu ochrany palivových tyčí antikorozními vrstvami. Celý článek o této metodě si můžete přečíst na stránkách 56-61 časopisu A (...

Stránky