Nacházíte se

Krátké zprávy

Vzhledem k aktuální hygienicko-epidemiologické situaci související s výskytem nového typu koronaviru a z důvodu aktivní zdravotní prevence je po projednání s vedením AV ČR uzavřena budova AV ČR na Národní 1009/3 pro odbornou i laickou veřejnost včetně prostor studovny Knihovny AV ČR, Galerie Věda a umění a Gastronomických služeb Národní, a to s účinností od 4. března 2020 do odvolání.

Současně je zrušeno konání popularizačních akcí...

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě připadá na 11. února. Valné shromáždění Organizace spojených národů jej vyhlásilo v prosinci 2015. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. I my jsme si ve FZU vědomi, jak významnou úlohu mají ženy v našich oborech a chceme je proto aktivně podporovat a to na všech stupních kariéry.

...

V rámci programu Otevřená věda se ve dnech 21. a 22. listopadu 2019 konala přehlídka výsledků studentských stáží - Studentská vědecká konference. Ve vědní oblasti o neživé přírodě se udělovala dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa. Stážisté z FZU se umístili hned třikrát.

Stážisté z FZU se umístili hned třikrát

První místo získal...

Ing. Tomáš Vaněk, doktorand z Technické univerzity v Liberci a Oddělení polovodičů FZU, obdržel ocenění za výjimečný studentský poster na konferenci International Conference on Crystal Growth and Epitaxy, která se konala společně s workshopem 19th US Biennial Workshop on Organometallic Vapor Phase Epitaxy v Keystone, Coloradu, USA.

Tomáš Vaněk se v rámci doktorského studia věnuje nitridovým polovodičovým strukturám...

Ing. Matěj Hývl z Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur prezentoval na konferenci ICANS 28 příspěvek s názvem "Nanoscale Study of the Hole-selective Passivating Contacts for High-Efficiency Silicon Solar Cells Using C-AFM Tomography“, jenž byl oceněn jednou ze tří cen o nejlepší poster na konferenci.

Tento příspěvek pojednává o...

5. mezinárodní seminář o topologických strukturách ve feroslitinách (TOPO2019) se konal v Průhonicích a Praze 16.–20. června. Konferenci organizovala Česká fyzikální společnost a Oddělení dielektrik Fyzikálního ústavu; předsedou byl dr. Jiří Hlinka.
Série seminářů TOPO odstartovala setkáním, které se konalo v roce 2015 na University of New South Wales v Sydney jako reakce feroelektrické komunity na vzrůstající pozornost...

Pokud chcete mít nejlepší vědecký tým, který jednou bude v první linii světové vědy, musíte jeho členy začít hledat opravdu brzy. Nejlépe už mezi studenty středních škol. To vědí i laserová centra ELI Beamlines a HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, která již třetím rokem hledají své budoucí kolegy právě mezi středoškoláky. Program Talentové akademie je unikátní v tom, že dvanácti studentům nabízí třídenní simulaci skutečného vědeckého výzkumu. Od prvotního nápadu...

Běhá půlmaratóny a zároveň zkoumá procesy v kvantovém vakuu. Hedvika Kadlecová z výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech se stala jednou ze tří vítězek prestižní soutěže L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Ocenění se v Česku uděluje již třináct let a má podpořit ženské vědecké talenty. Hedvika se do soutěže přihlásila na popud svého profesora a budoucím vědkyním vzkazuje, aby včas odešly studovat do zahraničí a vytvořily si síť mezinárodních kontaktů. Ve svém...

Mezinárodní výbor vybral za nejlepší poster na konferenci ICFSMA presentaci Petra Veřtáta o teplotně indukovaných strukturních změnách v martensitu Ni-Mn-Ga-Fe vykazujícím jev magnetické tvarové paměti.

V Praze se uskutečnila pravidelná mezinárodní konference ICFSMA´19 (International Conference of Ferromagnetic Shape Memory Alloys, ICFSMA.cz) pořádaná Fyzikálním ústavem ČAV a za spolupořadatelství Ústavu Termomechanicky ČAV a Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy. Praktické organizace se podjala firma Concrea. Konference se koná pravidelně po třech letech. Předchozí se uskutečnily v Bilbao - Španělsko, Boise - USA a zatím...

Stránky