Nacházíte se

Konference a workshopy

Minulé konference a workshopy

Workshop / Út, 13/10/2015 - 18:00 - Pá, 16/10/2015 - 14:30

Workshop / Po, 05/10/2015 - 09:00 - Út, 06/10/2015 - 09:00

Workshopy "Ad hoc" o programu Jana2006 jsou dvoudenní akce pořádané autory krystalografického programu Jana2006. Účastníci workshopu si sami vybírají témata, která jsou vyvěšena na webové stránce jana.fzu.cz, a workshop se koná, jakmile se několik osob shodne na výběru témat.

Konference / Ne, 30/08/2015 - 08:40 - Pá, 04/09/2015 - 13:00

Konference Aperiodic2015 je osmá z řady konferencí zaměřených na modulované struktury a kvazikrystaly, které se konají od roku 1994 každý třetí rok. Dosavadních sedm konferencí se konalo ve Švýcarsku, Francii, Nizozemí, Brazílii, Japonsku, Velké Británii a v Austrálii, nyní tuto prestižní akci hostí Praha. Další podrobnosti naleznete v anglické verzi této stránky a na webu konference http://crysa.fzu.cz/aperiodic2015.

Konference / Po, 27/07/2015 - 08:00 - So, 01/08/2015 - 08:00

FQMT’15 is a follow-up to the four previous, successful Prague conferences "Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics". The title of the conference is traditional and reflects main topics of early FQMT conferences.

The conference is focused on

  • Non-equilibrium quantum dynamics
  • Mesoscopic and biological systems
  • Foundations of quantum physics
  • Quantum optics, cold atoms

Konference / Ne, 28/06/2015 - Pá, 03/07/2015

The series of International Conferences on Ferroelectric Liquid Crystals (FLC‘s) is devoted to basic and applied aspects of new self-assembling materials possessing chiral and polar structures and properties. These conferences have been organized in odd years in between International Conferences on Liquid Crystals.

Workshop / Čt, 05/03/2015 - 09:00 - Pá, 06/03/2015 - 18:00

Workshopy "Ad hoc" o programu Jana2006 jsou dvoudenní akce pořádané autory krystalografického programu Jana2006. Témata dvacátého čtvrtého workshopu jsou následující: 1) Stručný úvod do modulovaných struktur; 2) Zpracování difrakčních dat modulovaných struktur; 3) Aplikace pevného tělesa a lokální symetrie; 4) Nesouměřitelné a souměřitelné upřesňování; 5) Nespojité (crenel) modulační funkce; 6) Pětirozměrné struktury; 7) Strukturní analýza z elektronových difrakčních dat.

Workshop / Po, 16/02/2015 - 12:00 - St, 18/02/2015 - 12:00

With emerging of new microscopic techniques and their widespread use, appropriate sample preparation is still the crucial prerequisite for successful microstructural observation of bulk metallic samples. This involves the preparation of parallel planes with mirror-like surface or defined sample thickness reduction without damaging of surface layer for special applications. In order to demonstrate state-of-the-art development in this field, we organize a workshop in cooperation with Struers GmbH Praha and Carl Zeiss spol. s r. o.

Workshop / Po, 01/12/2014 - 09:00 - Út, 02/12/2014 - 18:00

Tento workshop vysvětluje použítí víceúčelového krystalografického výpočetního systému Jana2006 pro upřesňování magnetických struktur z neutronové difrakce na monokrystalech nebo na práškových vzorcích. Jana2006 obsahuje nástroje pro určení magnetické symetrie ze symetrie difrakčního obrazu jakož i nástroje pro analýzu reprezentací. Může nalézt přímý vztah mezi magnetickou prostorovou nebo superprostorovou grupou a odpovídající reprezentací a použít tento vztah při upřesnění magnetické struktury.

Konference / Po, 17/11/2014 - 11:00 - Út, 18/11/2014 - 22:00

Série workshopů ESS science symposia je pořádána v různých Evropských státech od roku 2011 s cílem diskutovat nové možnosti výzkumu na nově budovaném zdroji neutronů European Spallation Source v Lundu ve Švédsku. Symposium Future Engineering Diffraction Research in Materials Processing and Testing pořádá Česko-Německý tým spolupracující na výstavbě unikátního neutronového difraktometru pro materiálově – technický výzkum.

Konference / St, 22/10/2014 - 10:00 - 15:30

Tradiční akce Krystalografické společnosti představí tentokrát strukturní analýzu ve Fyzikálním ústavu. Podrobný program je uveden v přiložené pozvánce.

Stránky