Nacházíte se

Konference a workshopy

Minulé konference a workshopy

Workshop / Po, 28/11/2016 - Čt, 01/12/2016

Workshop je pracovním setkáním izraelských a českých badatelů v oblasti teoretického a experimentálního studia materiálových vlastností. Program je zaměřen zejména na základní aspekty fyzikálních jevů v nanosystémech se silnou elektron-elektronovou korelací v materiálech užívaných v klasické produkci elektrické energie i v jaderné energetice.

Organizován:
Oddělení teorie pevných látek, FZÚ AV ČR v.v.i.,
Department of Physics, Nuclear Research Center Negev, Beer-Sheva, Israel

Program workshopu: http://www.fzu.cz/~shick/CZ-IZ/index.htm

Workshop / St, 23/11/2016 - 09:00 - Pá, 25/11/2016 - 18:00

Tento workshop pokrývá ve třech dnech základy programu Jana2006, práci s jednoduchými modulovanými strukturami a pokročilá témata. Účastnící mající zájem o základy práce s programem navštíví první dva dny workshopu, zatímco ti, kteří již mají zkušenost s ovládáním Jany2006, mohou první den workshopu vynechat. Příklady pokrývají práci s monokrystalovými i práškovými daty.

Workshop / Út, 15/11/2016 - St, 16/11/2016

Již 12. ročník tradičního setkání vědců zejména z Polska, Německa a České republiky se zaměřením na výzkum pokročilých nanomateriálů - 12. Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials se koná 15 - 16. 11. 2016 v přednáškovém sále na Slovance. Workshop organizuje Univerzita Karlova v Praze, PřF UK a Fyzikální ústav AV ČR. Příspěvky formou přednášky či posteru vítány. Více informací na webu IWAN.

Workshop / Pá, 04/11/2016 - 13:30 - 17:30

Fyzikální ústav AV ČR pořádá workshop elektronové mikroskopie pro učitele přírodovědných předmětů. Cílem je jednak seznámit pedagogy se samotnou metodou, v mnoha vědeckých oborech dnes naprosto nezbytnou, ale ve školách téměř nezmiňovanou, a dále předvést některé tipy a triky, jak informace o elektronové mikroskopii zařadit do výuky. V rámci workshopu nás čeká výprava až za hranice mikrosvěta – vyzbrojeni trochou teorie budeme vlastnoručně mikroskopovat běžným světelným mikroskopem neviditelné vzorky a jejich detaily – od vlasů až po nanodiamanty.

Workshop / Út, 30/08/2016 - Pá, 02/09/2016

NanoNet International Workshop 2016, který se bude konat 30. 8. – 2. 9. 2016 v Praze je spoluorganizovaný Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) a Fyzikálním ústavem AV ČR. Očekáváme zhruba 60 účastníků, kdy se setkají především studenti a vědci z konsorcia NanoNet z regionu Drážďan a z Prahy a okolí. Program zaměřený na témata nanovědy zahrnuje 11 zvaných zahraničních přednášejících. Detailní informace naleznete na oficiálních stránkách NanoNet.

Workshop / Pá, 19/02/2016 - 10:00 - 15:00

Krátká instruktáž použití volně šiřitelného programu umožňujícího zpřesňování atomové struktury z práškových difrakčních dat (rtg./neutrony). Úvodem bude představena Rietveldova metoda obecně a poté budou účastníci seznámeni s implementací této metody programem FullProf na příkladech zpřesňování atomových struktur a kvantitativní fázové analýzy.
Pozvánka >>

Workshop / Čt, 04/02/2016 - 09:00 - Pá, 05/02/2016 - 18:00

Workshopy "Ad hoc" o programu Jana2006 jsou dvoudenní akce pořádané autory krystalografického programu Jana2006. Účastníci workshopu si sami vybírají témata, která jsou vyvěšena na webové stránce jana.fzu.cz, a workshop se koná, jakmile se několik osob shodne na výběru témat.

Workshop / Po, 14/12/2015 - 09:00 - Út, 15/12/2015 - 18:00

Workshopy "Ad hoc" o programu Jana2006 jsou dvoudenní akce pořádané autory krystalografického programu Jana2006. Účastníci workshopu si sami vybírají témata, která jsou vyvěšena na webové stránce jana.fzu.cz, a workshop se koná, jakmile se několik osob shodne na výběru témat.

Konference / Po, 19/10/2015 - 08:00 - Pá, 23/10/2015 - 08:00

The ELI Beamlines Scientific Challenges 2015 meeting will be held in the new building of ELI Beamlines and in the nearby very scenic baroque Štiřín Castle. We will combine the conference with a prospective user meeting to introduce the experimental capabilities of the facility and to get feedback on user needs concerning experimental capabilities and organizational support.

Together with people from scientific communities, industry and representatives from politics we will be celebrating the Grand Opening of our new ELI Beamlines building.

Workshop / Čt, 15/10/2015 - 09:00 - Pá, 16/10/2015 - 18:00

Tento workshop vysvětluje a demonstruje metodu elektronové difrakční tomografie. S využitím praktických příkladů předvádí celý proces počínající sběrem elektronových difrakčních dat a jejich zpracováním, pokračující řešení fázového problému a završený upřesněním krystalové struktury za využití kinematické nebo dynamické teorie.

Stránka workshopu
Stránka programu Jana2006
Ostatní workshopy tohoto typu

Stránky