Nacházíte se

Konference a workshopy

Minulé konference a workshopy

Workshop / Út, 30/08/2016 - Pá, 02/09/2016

NanoNet International Workshop 2016, který se bude konat 30. 8. – 2. 9. 2016 v Praze je spoluorganizovaný Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) a Fyzikálním ústavem AV ČR. Očekáváme zhruba 60 účastníků, kdy se setkají především studenti a vědci z konsorcia NanoNet z regionu Drážďan a z Prahy a okolí. Program zaměřený na témata nanovědy zahrnuje 11 zvaných zahraničních přednášejících. Detailní informace naleznete na oficiálních stránkách NanoNet.

Workshop / Pá, 19/02/2016 - 10:00 - 15:00

Krátká instruktáž použití volně šiřitelného programu umožňujícího zpřesňování atomové struktury z práškových difrakčních dat (rtg./neutrony). Úvodem bude představena Rietveldova metoda obecně a poté budou účastníci seznámeni s implementací této metody programem FullProf na příkladech zpřesňování atomových struktur a kvantitativní fázové analýzy.
Pozvánka >>

Workshop / Čt, 04/02/2016 - 09:00 - Pá, 05/02/2016 - 18:00

Workshopy "Ad hoc" o programu Jana2006 jsou dvoudenní akce pořádané autory krystalografického programu Jana2006. Účastníci workshopu si sami vybírají témata, která jsou vyvěšena na webové stránce jana.fzu.cz, a workshop se koná, jakmile se několik osob shodne na výběru témat.

Workshop / Po, 14/12/2015 - 09:00 - Út, 15/12/2015 - 18:00

Workshopy "Ad hoc" o programu Jana2006 jsou dvoudenní akce pořádané autory krystalografického programu Jana2006. Účastníci workshopu si sami vybírají témata, která jsou vyvěšena na webové stránce jana.fzu.cz, a workshop se koná, jakmile se několik osob shodne na výběru témat.

Konference / Po, 19/10/2015 - 08:00 - Pá, 23/10/2015 - 08:00

The ELI Beamlines Scientific Challenges 2015 meeting will be held in the new building of ELI Beamlines and in the nearby very scenic baroque Štiřín Castle. We will combine the conference with a prospective user meeting to introduce the experimental capabilities of the facility and to get feedback on user needs concerning experimental capabilities and organizational support.

Together with people from scientific communities, industry and representatives from politics we will be celebrating the Grand Opening of our new ELI Beamlines building.

Workshop / Čt, 15/10/2015 - 09:00 - Pá, 16/10/2015 - 18:00

Tento workshop vysvětluje a demonstruje metodu elektronové difrakční tomografie. S využitím praktických příkladů předvádí celý proces počínající sběrem elektronových difrakčních dat a jejich zpracováním, pokračující řešení fázového problému a završený upřesněním krystalové struktury za využití kinematické nebo dynamické teorie.

Stránka workshopu
Stránka programu Jana2006
Ostatní workshopy tohoto typu

Workshop / Út, 13/10/2015 - 18:00 - Pá, 16/10/2015 - 14:30

Workshop / Po, 05/10/2015 - 09:00 - Út, 06/10/2015 - 09:00

Workshopy "Ad hoc" o programu Jana2006 jsou dvoudenní akce pořádané autory krystalografického programu Jana2006. Účastníci workshopu si sami vybírají témata, která jsou vyvěšena na webové stránce jana.fzu.cz, a workshop se koná, jakmile se několik osob shodne na výběru témat.

Konference / Ne, 30/08/2015 - 08:40 - Pá, 04/09/2015 - 13:00

Konference Aperiodic2015 je osmá z řady konferencí zaměřených na modulované struktury a kvazikrystaly, které se konají od roku 1994 každý třetí rok. Dosavadních sedm konferencí se konalo ve Švýcarsku, Francii, Nizozemí, Brazílii, Japonsku, Velké Británii a v Austrálii, nyní tuto prestižní akci hostí Praha. Další podrobnosti naleznete v anglické verzi této stránky a na webu konference http://crysa.fzu.cz/aperiodic2015.

Konference / Po, 27/07/2015 - 08:00 - So, 01/08/2015 - 08:00

FQMT’15 is a follow-up to the four previous, successful Prague conferences "Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics". The title of the conference is traditional and reflects main topics of early FQMT conferences.

The conference is focused on

  • Non-equilibrium quantum dynamics
  • Mesoscopic and biological systems
  • Foundations of quantum physics
  • Quantum optics, cold atoms

Stránky