Nacházíte se

Konference a workshopy

Minulé konference a workshopy

Workshop / St, 14/03/2018 - 09:00 - Pá, 16/03/2018 - 18:00

Tento workshop zahrnuje ve třech dnech základy programu Jana2006, práci s jednoduchými modulovanými strukturami a pokročilá témata. Účastnící mající zájem o základy práce s programem navštíví první dva dny workshopu, zatímco ti, kteří již mají zkušenost s ovládáním Jany2006, mohou první den workshopu vynechat. Příklady pokrývají práci s monokrystalovými i...

Konference / Čt, 02/11/2017 - 08:00 - Pá, 03/11/2017 - 20:00

Čtvrté Neutrinové kolokvium s názvem 'Towards CP Violation in Neutrino Physics' se bude konat 2.-3. 11. 2017 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Kolokvium je organizováno ve spolupráci Imperial College London, MFF UK a FZÚ AV ČR a je otevřené zahraničním i domácím zájemcům. Kolokvium se zabývá problematikou měření CP narušení v neutrinových experimentech.

Podrobnější nformace na webu kolokvia

Workshop / Po, 02/10/2017 - 09:00 - Út, 03/10/2017 - 18:00

This workshop is intended especially for chemists and crystallographers working with molecular crystals. The main focus of the workshop will be the structure determination of modulated molecular crystals. The goal of the workshop is to demonstrate that modulated structures can usually be solved and refined quite easily using just the...

Konference / Po, 10/07/2017 - 08:00 - So, 15/07/2017 - 18:00

FQMT’17 is the next event of the series of the previous, successful Prague conferences "Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics".

The conference is focused on

  • Non-equilibrium dynamics,
  • Quantum thermodynamics,
  • Foundations of quantum physics,
  • Mesoscopic and biological systems,
  • Quantum optics, cold atoms and molecules.

Workshop / St, 19/04/2017 - 09:00 - Pá, 21/04/2017 - 18:00

Tento workshop zahrnuje ve třech dnech základy programu Jana2006, práci s jednoduchými modulovanými strukturami a pokročilá témata. Účastnící mající zájem o základy práce s programem navštíví první dva dny workshopu, zatímco ti, kteří již mají zkušenost s ovládáním Jany2006, mohou první den workshopu vynechat. Příklady pokrývají práci s monokrystalovými i práškovými daty.

Workshop / St, 30/11/2016 - 09:00 - Pá, 02/12/2016 - 18:00

Tento workshop pokrývá ve třech dnech základy programu Jana2006, práci s jednoduchými modulovanými strukturami a pokročilá témata. Účastnící mající zájem o základy práce s programem navštíví první dva dny workshopu, zatímco ti, kteří již mají zkušenost s ovládáním Jany2006, mohou první den workshopu vynechat. Příklady pokrývají práci s monokrystalovými i práškovými daty.

Workshop / Po, 28/11/2016 - Čt, 01/12/2016

Workshop je pracovním setkáním izraelských a českých badatelů v oblasti teoretického a experimentálního studia materiálových vlastností. Program je zaměřen zejména na základní aspekty fyzikálních jevů v nanosystémech se silnou elektron-elektronovou korelací v materiálech užívaných v klasické produkci elektrické energie i v jaderné energetice.

Organizován:
Oddělení teorie pevných látek, FZÚ AV ČR v.v.i.,
Department of Physics, Nuclear Research Center Negev, Beer-Sheva, Israel

Program workshopu: http://www.fzu.cz/~shick/CZ-IZ/index.htm

Workshop / St, 23/11/2016 - 09:00 - Pá, 25/11/2016 - 18:00

Tento workshop pokrývá ve třech dnech základy programu Jana2006, práci s jednoduchými modulovanými strukturami a pokročilá témata. Účastnící mající zájem o základy práce s programem navštíví první dva dny workshopu, zatímco ti, kteří již mají zkušenost s ovládáním Jany2006, mohou první den workshopu vynechat. Příklady pokrývají práci s monokrystalovými i práškovými daty.

Workshop / Út, 15/11/2016 - St, 16/11/2016

Již 12. ročník tradičního setkání vědců zejména z Polska, Německa a České republiky se zaměřením na výzkum pokročilých nanomateriálů - 12. Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials se koná 15 - 16. 11. 2016 v přednáškovém sále na Slovance. Workshop organizuje Univerzita Karlova v Praze, PřF UK a Fyzikální ústav AV ČR. Příspěvky formou přednášky či posteru vítány. Více informací na webu IWAN.

Workshop / Pá, 04/11/2016 - 13:30 - 17:30

Fyzikální ústav AV ČR pořádá workshop elektronové mikroskopie pro učitele přírodovědných předmětů. Cílem je jednak seznámit pedagogy se samotnou metodou, v mnoha vědeckých oborech dnes naprosto nezbytnou, ale ve školách téměř nezmiňovanou, a dále předvést některé tipy a triky, jak informace o elektronové mikroskopii zařadit do výuky. V rámci workshopu nás čeká výprava až za hranice mikrosvěta – vyzbrojeni trochou teorie budeme vlastnoručně mikroskopovat běžným světelným mikroskopem neviditelné vzorky a jejich detaily – od vlasů až po nanodiamanty.

Stránky