Nacházíte se

Konference a workshopy

Konference / Čt, 02/11/2017 - 08:00 - Pá, 03/11/2017 - 20:00

Čtvrté Neutrinové kolokvium s názvem 'Towards CP Violation in Neutrino Physics' se bude konat 2.-3. 11. 2017 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Kolokvium je organizováno ve spolupráci Imperial College London, MFF UK a FZÚ AV ČR a je otevřené zahraničním i domácím zájemcům. Kolokvium se zabývá problematikou měření CP narušení v neutrinových experimentech.

Podrobnější nformace na webu kolokvia

Workshop / Po, 02/10/2017 - 09:00 - Út, 03/10/2017 - 18:00

This workshop is intended especially for...

Minulé konference a workshopy

Konference / Po, 10/07/2017 - 08:00 - So, 15/07/2017 - 18:00

FQMT’17 is the next event of the series of the previous, successful Prague conferences "Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics".

The conference is focused on

  • Non-equilibrium dynamics,
  • Quantum thermodynamics,
  • Foundations of quantum physics,
  • Mesoscopic and biological systems,
  • Quantum optics, cold atoms and molecules.

Workshop / St, 19/04/2017 - 09:00 - Pá, 21/04/2017 - 18:00

Tento workshop zahrnuje ve třech dnech základy programu Jana2006, práci s jednoduchými modulovanými strukturami a pokročilá témata. Účastnící mající zájem o základy práce s programem navštíví první dva dny workshopu, zatímco ti, kteří již mají zkušenost s ovládáním Jany2006, mohou první den workshopu vynechat. Příklady pokrývají práci s monokrystalovými i práškovými daty.

Workshop / St, 30/11/2016 - 09:00 - Pá, 02/12/2016 - 18:00

Tento workshop pokrývá ve třech dnech základy programu Jana2006, práci s jednoduchými modulovanými strukturami a pokročilá témata. Účastnící mající zájem o základy práce s programem navštíví první dva dny workshopu, zatímco ti, kteří již mají zkušenost s ovládáním Jany2006, mohou první den workshopu vynechat. Příklady pokrývají práci s monokrystalovými i práškovými daty.

Workshop / Po, 28/11/2016 - Čt, 01/12/2016

Workshop je pracovním setkáním izraelských a českých badatelů v oblasti teoretického a experimentálního studia materiálových vlastností. Program je zaměřen zejména na základní aspekty fyzikálních jevů v nanosystémech se silnou elektron-elektronovou korelací v materiálech užívaných v klasické produkci elektrické energie i v jaderné energetice.

Organizován:
Oddělení teorie pevných látek, FZÚ AV ČR v.v.i.,
Department of Physics, Nuclear Research Center Negev, Beer-Sheva, Israel

Program workshopu: http://www.fzu.cz/~shick/CZ-IZ/index.htm

Workshop / St, 23/11/2016 - 09:00 - Pá, 25/11/2016 - 18:00

Tento workshop pokrývá ve třech dnech základy programu Jana2006, práci s jednoduchými modulovanými strukturami a pokročilá témata. Účastnící mající zájem o základy práce s programem navštíví první dva dny workshopu, zatímco ti, kteří již mají zkušenost s ovládáním Jany2006, mohou první den workshopu vynechat. Příklady pokrývají práci s monokrystalovými i práškovými daty.

Workshop / Út, 15/11/2016 - St, 16/11/2016

Již 12. ročník tradičního setkání vědců zejména z Polska, Německa a České republiky se zaměřením na výzkum pokročilých nanomateriálů - 12. Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials se koná 15 - 16. 11. 2016 v přednáškovém sále na Slovance. Workshop organizuje Univerzita Karlova v Praze, PřF UK a Fyzikální ústav AV ČR. Příspěvky formou přednášky či posteru vítány. Více informací na webu IWAN.

Workshop / Pá, 04/11/2016 - 13:30 - 17:30

Fyzikální ústav AV ČR pořádá workshop elektronové mikroskopie pro učitele přírodovědných předmětů. Cílem je jednak seznámit pedagogy se samotnou metodou, v mnoha vědeckých oborech dnes naprosto nezbytnou, ale ve školách téměř nezmiňovanou, a dále předvést některé tipy a triky, jak informace o elektronové mikroskopii zařadit do výuky. V rámci workshopu nás čeká výprava až za hranice mikrosvěta – vyzbrojeni trochou teorie budeme vlastnoručně mikroskopovat běžným světelným mikroskopem neviditelné vzorky a jejich detaily – od vlasů až po nanodiamanty.

Workshop / Út, 30/08/2016 - Pá, 02/09/2016

NanoNet International Workshop 2016, který se bude konat 30. 8. – 2. 9. 2016 v Praze je spoluorganizovaný Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) a Fyzikálním ústavem AV ČR. Očekáváme zhruba 60 účastníků, kdy se setkají především studenti a vědci z konsorcia NanoNet z regionu Drážďan a z Prahy a okolí. Program zaměřený na témata nanovědy zahrnuje 11 zvaných zahraničních přednášejících. Detailní informace naleznete na oficiálních stránkách NanoNet.

Workshop / Pá, 19/02/2016 - 10:00 - 15:00

Krátká instruktáž použití volně šiřitelného programu umožňujícího zpřesňování atomové struktury z práškových difrakčních dat (rtg./neutrony). Úvodem bude představena Rietveldova metoda obecně a poté budou účastníci seznámeni s implementací této metody programem FullProf na příkladech zpřesňování atomových struktur a kvantitativní fázové analýzy.
Pozvánka >>

Workshop / Čt, 04/02/2016 - 09:00 - Pá, 05/02/2016 - 18:00

Workshopy "Ad hoc" o programu Jana2006 jsou dvoudenní akce pořádané autory krystalografického programu Jana2006. Účastníci workshopu si sami vybírají témata, která jsou vyvěšena na webové stránce jana.fzu.cz, a workshop se koná, jakmile se několik osob shodne na výběru témat.

Stránky