Připravujeme pro vás nový web FZÚ. Pomozte nám vyplněním krátkého dotazníku. » Vyplnit dotazník

Nacházíte se

Konference a workshopy

Minulé konference a workshopy

Workshop / Po, 08/10/2018 - 09:30 - Út, 09/10/2018 - 12:30

Dr. Roman Pasechnik (Univerzita v Lundu) je uznávaným teoretikem pro dopřednou fyziku a QCD na LHC, autorem modelů Nové Fyziky a přednáší i kosmologii a astročásticovou fyziku. Program workshopu lze nalézt na: http://indico.cern.ch/event/758588

Konference / Ne, 09/09/2018 - 16:00 - Pá, 14/09/2018 - 13:30

Fyzikální ústav AV ČR a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT pořádají ve dnech 9 -14.9. 2018 mezinárodní konferenci - 10th European Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionising Radiation. Tato konference se pořádá v tříletých intervalech od r. 1991 v různých evropských zemích. Je významných mezinárodním interdisciplinárním forem...

Konference / Po, 23/07/2018 - 09:00 - Pá, 27/07/2018 - 13:00

International Conference on Nanoscience + Technology (ICN+T)

Až 400 odborníků v oblasti nanověd a nanotechnologií z celého světa přitáhne do Brna vědecká konference ICN+T 2018, která začíná v neděli 22. července a potrvá do 27. července. Konference představuje celosvětové fórum k diskusím o nejnovějším vývoji vědy a techniky v oboru...

Workshop / St, 14/03/2018 - 09:00 - Pá, 16/03/2018 - 18:00

Tento workshop zahrnuje ve třech dnech základy programu Jana2006, práci s jednoduchými modulovanými strukturami a pokročilá témata. Účastnící mající zájem o základy práce s programem navštíví první dva dny workshopu, zatímco ti, kteří již mají zkušenost s ovládáním Jany2006, mohou první den workshopu vynechat. Příklady pokrývají práci s monokrystalovými i...

Konference / Čt, 02/11/2017 - 08:00 - Pá, 03/11/2017 - 20:00

Čtvrté Neutrinové kolokvium s názvem 'Towards CP Violation in Neutrino Physics' se bude konat 2.-3. 11. 2017 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Kolokvium je organizováno ve spolupráci Imperial College London, MFF UK a FZÚ AV ČR a je otevřené zahraničním i domácím zájemcům. Kolokvium se zabývá problematikou měření CP narušení v neutrinových experimentech.

Podrobnější nformace na webu kolokvia

Workshop / Po, 02/10/2017 - 09:00 - Út, 03/10/2017 - 18:00

This workshop is intended especially for chemists and crystallographers working with molecular crystals. The main focus of the workshop will be the structure determination of modulated molecular crystals. The goal of the workshop is to demonstrate that modulated structures can usually be solved and refined quite easily using just the...

Konference / Po, 10/07/2017 - 08:00 - So, 15/07/2017 - 18:00

FQMT’17 is the next event of the series of the previous, successful Prague conferences "Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics".

The conference is focused on

  • Non-equilibrium dynamics,
  • Quantum thermodynamics,
  • Foundations of quantum physics,
  • Mesoscopic and biological systems,
  • Quantum optics, cold atoms and molecules.

Workshop / St, 19/04/2017 - 09:00 - Pá, 21/04/2017 - 18:00

Tento workshop zahrnuje ve třech dnech základy programu Jana2006, práci s jednoduchými modulovanými strukturami a pokročilá témata. Účastnící mající zájem o základy práce s programem navštíví první dva dny workshopu, zatímco ti, kteří již mají zkušenost s ovládáním Jany2006, mohou první den workshopu vynechat. Příklady pokrývají práci s monokrystalovými i práškovými daty.

Workshop / St, 30/11/2016 - 09:00 - Pá, 02/12/2016 - 18:00

Tento workshop pokrývá ve třech dnech základy programu Jana2006, práci s jednoduchými modulovanými strukturami a pokročilá témata. Účastnící mající zájem o základy práce s programem navštíví první dva dny workshopu, zatímco ti, kteří již mají zkušenost s ovládáním Jany2006, mohou první den workshopu vynechat. Příklady pokrývají práci s monokrystalovými i práškovými daty.

Workshop / Po, 28/11/2016 - Čt, 01/12/2016

Workshop je pracovním setkáním izraelských a českých badatelů v oblasti teoretického a experimentálního studia materiálových vlastností. Program je zaměřen zejména na základní aspekty fyzikálních jevů v nanosystémech se silnou elektron-elektronovou korelací v materiálech užívaných v klasické produkci elektrické energie i v jaderné energetice.

Organizován:
Oddělení teorie pevných látek, FZÚ AV ČR v.v.i.,
Department of Physics, Nuclear Research Center Negev, Beer-Sheva, Israel

Program workshopu: http://www.fzu.cz/~shick/CZ-IZ/index.htm

Stránky