Nacházíte se

Komplexní charakterizace sintrovaného kompozitu lehkého kovu – titanu a feromagnetické slitiny s tvarovou pamětí CoNiAl

J. Kopeček1, K. Bartha2, R. Mušálek3, Z. Pala3, T. Chráska3, P. Beran4, V. Ryukhtin4, P. Strunz4, J. Nováková5, J. Stráský2, P. Novák6, O. Heczko1, M. Landa7, H. Seiner7, M. Janeček2

Kompozit složený z lehkého kovu – titanu a kovu s tvarovou pamětí, zde slitiny Co38Ni33Al29, ukazuje možnosti kombinování materiálů sintrováním průchodem velkého proudu (spark plasma sintering). Produkt si drží vlastnosti obou konstituentů, je lehčí, ale je i feromagnetický. Spojení neobvyklých materiálů vede v jejich kontaktu ke vzniku řady intermetalických fází, které byly komplexně charakterizovány pestrou paletou metod.

Mapa rozložení fází ve vzorku sintrovaném 5 min při poměru konstituentů Ti:Co38Ni33Al29, 1:2. Vpravo dole je popis fází, vpravo nahoře kvalita EBSD signálu.

1Institute of Physics, The Czech Academy of Sciences, Na Slovance 1999/2, Prague, 182 00, Czech Republic.
2Department of Physics of Materials, Charles University, Ke Karlovu 5, Prague, 121 16, Czech Republic.
3Institute of Plasma Physics, The Czech Academy of Sciences, Za Slovankou 1782/3, Prague, 182 00, Czech Republic.
4Nuclear Physics Institute, The Czech Academy of Sciences, Řež 130, Řež, Prague, 250 68, Czech Republic
5Department of Surface and Plasma Science, Charles University, V Holešovičkách 2, Prague, 180 00, Czech Republic.
6Department of Metals and Corrosion Engineering, University of Chemistry and Technology Prague, Technická 5, Prague, 166 28,
7Institute of Thermomechanics, The Czech Academy of Sciences, Dolejškova 1402/5, Prague, 182 00, Czech Republic.