Magnetismus a elektronová struktura v systémech na bázi uranu s nábojovým transferem

Anotace

Projekt je založený na faktu, že magnetické a další elektronové vlastnosti systémů na bázi U mohou být laděny, kromě známých faktorů jako vzdálenosti U-U, také transferem náboje mezi U a stavy ligandů. Tento mechanismus, který je pravděpodobně příčinou anomálně vysokých teplot magnetického uspořádání hydridů U, by měl fungovat také v pniktidech, tj. sloučeninách s P, As, Sb, Bi. Existující data tento předpoklad potvrzují. Plánována je širší experimentální studie hydridů na bázi U a vybraných pniktidů, připravených v jak masivní tak tenkovrstevné formě. Určení makroskopických vlastností bude doprovázeno spektroskopií (XPS, UPS, BIS, XAS), které nábojový transfer odrážejí. Pokročilé teoretické a výpočetní metody budou vyvinuty a implementovány tak, aby zachytily změny základního stavu a vývoj spekter, které významně odrážejí e-e korelace a různé typy excitací. Tenkovrstevné techniky budou využity pro výzkum umělých struktur, vhodně kombinujících vysoké teploty uspořádání a velmi silnou spin-orbitální interakci.