Co nabízíme

Perex

Pro naše zaměstnance vytváříme otevřené, férové a respektující prostředí. Podporujeme podmínky pro udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Nabízíme pracovní uplatnění na plný nebo zkrácený úvazek, případně také formou dohod o provedení práce či činnosti. Našim zaměstnancům poskytujeme řadu benefitů a zaměstnaneckých výhod.

Text

 

Jaké konkrétní výhody a benefity vám můžeme nabídnout?

 

Nabízíme však mnohem víc!

  • Pečujeme o nové zaměstnance

Adaptační proces – všem nováčkům rádi pomůžeme sžít se s novým prostředím, snažíme se vytvářet vhodné podmínky a podpořit je v náročném období po nástupu do nového zaměstnání.

Welcome office – v naší instituci pracuje 1/3 kolegyň a kolegů ze zahraničí. Při jejich příjezdu do ČR i během jejich pobytu poskytujeme podporu při vyřizování pracovně-právních formalit i podporu při zapojování do běžného života, včetně poskytování součinnosti rodinám.

 

  • Staráme se o profesní a osobnostní rozvoj našich stávajících zaměstnanců

Vzdělávání a rozvoj – kontinuální vzdělávání je podstatou naší práce. Podporujeme vzdělávání a rozvoj kariéry všech našich zaměstnanců. Nabízíme jim profesní a osobnostní rozvoj formou odborného vzdělávání, rozvoje měkkých a přenositelných dovedností a jazykových kurzů. Souběžně s tím rozvíjíme mentoringové programy pro mladé a začínající vědce a pomáháme jim růst. Více informací je k dispozici zde.

 

  • Rovnováha je pro nás důležitou součástí pracovního vztahu

Slaďování pracovního a soukromého života - využíváme k tomu řady nástrojů, jako jsou např. flexibilní pracovní doba, zkrácené úvazky nebo práce z domova. Našim zaměstnancům se snažíme vycházet vstříc podle jejich aktuálních možností a potřeb.