Fononová a dielektrická spektroskopie multiferoik

Anotace

Studium bude zaměřené na hledání nových multiferoických tenkých vrstev, jejichž feroelektrické a feromagnetické uspořádání bude indukované mechanickým napětím, které vzniká při růstu na podložkách rozdílných mřížkových konstant. Spinové vlny budou studované v THz oboru v závislosti na magnetickém poli a teplotě.