Dielektrická spektroskopie a mřížková dynamika magnetoelektrických multiferoik a napjatých feroelektrických tenkých vrstev (Magnetoelektrika)

Anotace

Mřížková dynamika, dielektrické a magnetické vlastnosti různých mechanicky napjatých magnetoelektrických multiferoických vrstev budou porovnány s vlastnostmi objemových vzorků. Dielektrické vlastnosti budou studovány od 100 Hz do 150 THz s důrazem na mikrovlnný, THz a infračervený obor, protože defekty indukovaná lokalizovaná vodivost znemožňuje studium vlastní dielektrické odezvy při nízkých frekvencích. Hodláme studovat nejenom feroelektrické měkké módy řídící feroelektrické fázové přechody, ale i elektromagnóny. V případě kvantově-paraelektrického EuTiO3 budeme studovat ladění frekvence měkkého módu magnetickým polem a jeho závislost na mechanickém napětí. V případě FeTiO3 budeme studovat teoreticky předpovězený slabý feromagnetismus indukovaný feroelektřinou. BiFeO3/BiCrO3 heterostruktury budou porovnány s BiFeO3 a Bi2FeCrO6 vrstvami. Objemové vlastnosti BiMnO3 budou srovnány s tenkými vrstvami. Vliv mechanického napětí na feroelektrické přechody ve kvantově-paraelektrických SrTiO3, Srn+1TinO3n+1 a Can+1TinO3n+1 budou také podrobně studovány.