Kvantové kritické jevy v silně korelovaných elektronových systémech: konsistentní popis termodynamických a spektrálních vlastností

Anotace

Je navrhována metoda popisu kvantových kritických jevů vycházející z diagramatických rozvojů pro dvoučásticové funkce a neporuchového přístupu v rámci parketových rovnic. Cílem projektu je odvození a využití jednočásticových funkcí v parketových rovnicích, tak aby kritické spektrální a termodynamické vlastnosti byly na kvalitativní úrovni konsistentní.