Kvantová koherence v systémech s elektronovými koralacemi: supravodivost a magnetismus v nanosoučástkách a objemových materiálech

Anotace

Bude studována kvantová koherence v systémech s elektronovou korelací metodami renormalizované mnohočásticové poruchové teorie a numerickými simulacemi. Obecná teorie nude aplikována na model suprapravodivé kvantové tečky as cílem vysvětlit chování při kvantovém přechod z nula do pi fáze. a  Hlavním cílem je dobudovat a rozšířit přiblížení, které je schopno spolehlivě popsat jak termodynamické tak spektrální v situacích s dalekodosahovou kvantovou koherencí.