Korelacemi indukované kvantové fluktuace v nízko-dimenzionálních supravodivých strukturách

Anotace

Projekt je zaměřen na teoretickou podporu zkoumání supravodičů v jedno a dvourozměrných systémech, v nanosoučástkách a Josephsonových spojkách v akci COST NANOCOHYBRI. Budeme studovat mikroskopické modely supravodivosti v kvantových tečkách a jejich konglomerátech napojených na různé kombinace supravodivých a kovových přívodů, kde se projevuje soupeření Kondova jevu a supravodivosti. Využijeme jednak námi rozvíjenou analytickou teorii kvantové tečky napojené současně na supravodivý a kovový přívod, abychom pochopili mikroskopickou podstatu experimentálně pozorovaných jevů. Současně budeme využívat taky numerické simulace pro ověření spolehlivosti analytických postupů a získání přímého srovnání s experimentálními daty.