Vynikající posuzovatelé příspěvků do časopisů Americké fyzikální společnosti pracují ve Fyzikálním ústavu AV ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Od roku 2008 vyhlašuje Americká fyzikální společnost (APS) jména vědeckých pracovníků, kteří významným způsobem přispěli při zpracování rukopisů zaslaných k publikaci do odborných časopisů této společnosti. K těmto časopisům patří zejména fyzikální komunitou vysoce ceněné časopisy Physical Review LettersPhysical Review.

Kvalitní odborné posudky zajišťují nejenom vysoký odborný standard časopisů, ale často pomáhají i autorům zvýšit kvalitu a čtivost jejich příspěvků.

Každým rokem se tohoto uznání dostane asi 150 významným badatelům z aktuálně činných přibližně 60 000 posuzovatelů. Mnozí z nich působí v těchto čestných funkcích řadu let. Výběr těch nejlepších je proveden editory časopisů na základě kvality, počtu a včasnosti dodání odborných posudků. Mezi vyznamenanými byli v letošním roce i dva vedoucí vědečtí pracovníci Fyzikálního ústavu RNDr. Zdeněk Jirák, CSc.RNDr. Josef Kudrnovský, CSc. V roce 2009 se tohoto uznání dostalo prof. Václavu Janišovi, DrSc.

Vedení Fyzikálního ústavu si váží obětavé práce všech pracovníků, kteří svými odbornými posudky zvyšují odbornou úroveň fyzikálních časopisů. Jejich dlouhodobá aktivní činnost pro fyzikální komunitu významně přispívá k šíření dobrého jména našeho pracoviště.