IQONIC - Inovativní strategie, detekce, předpověď a procesní řetězce pro zvýšenou kvalitu, rekonfigurovatelnost a recyklovatelnost při výrobě optoelektroniky

Text

Hlavní řešitel: Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.
Název: Inovativní strategie, detekce, předpověď a procesní řetězce pro zvýšenou kvalitu, rekonfigurovatelnost a recyklovatelnost při výrobě optoelektroniky
Akronym: IQONIC
Financováno podle: H2020-EU.2.1.5.1. - Technologies for Factories of the Future
Financování: RIA - Research and Innovation action
Projekt RCN: 218403
Projekt ID: 820677
Období: 1. 10. 2018 - 31. 3. 2022
Celkové náklady: 7 997 968,75 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 192 375 EUR
Koordinováno v: Německu

Cíl:

Pokrok v optoelektronických technologiích způsobuje revoluci ve spotřební elektronice, solární energetice, komunikacích, LED, laserovém průmyslu a dalších. V současné jsou ve výrobě optoelektroniky značné výzvy týkající se vývoje vybavení, přístrojové techniky a podpůrných procesů. Průmysl požaduje vyšší individualizaci a přizpůsobitelnost, což vede na mnohem častější a dynamickou výměnu konfigurace systému. IQONIC bude nabízet škálovatelnou platformu s nulovými defekty pokrývající celkový procesní řetězec optoelektrických dílů. IQONIC také zajistí návrh nových optoelektrických komponent, optimální procesní řetězec, montáž, demontáž a opětovně zavedení do hodnotového řetězce. IQONIC bude proto obsahovat nové hardwarové a softwarové komponenty propojené se stávajícími zařízeními prostřednictvím internetu věcí a datamanagementu platforem, přičemž bude řízen pomocí 8 škálovatelných strategií na úrovni komponent, pracovních stanic, továrního prostředí. Technologie IQONIC budou demonstrovány ve čtyřech zkušebních oblastech pokrývajících širokou škálu produktů a procesů. Dopad IQONICu na evropský optoelektronický zpracovatelský průmysl, ale i samotnou společnost, lze shrnout do následujících bodů (s horizontem 4 let po skončení projektu):

(i) zvýšení efektivity v provozu o 22%,
(ii) zvýšenou flexibilitu s o 16% rychlejšími dobami rekonfigurace,
(iii) 10% snížení výrobních nákladů využitím recyklovaných součástí a materiálů,
(iv) vylepšené návrhy pro montáž a demontáž,
(v) vytvoření přibližně 400 nových pracovních míst,
(vi) 39 mil. EUR pro konsorcium.

K tomu jsme shromáždili celkem sedmnáct (17) partnerů se sídlem v EU, zastupujících průmyslovou a akademickou sféru, kteří mají bohaté zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi a aktivní účastí ve fotonice a výrobě v EU.

Zpět na seznam projektů