INTELUM - Mezinárodní a mezisektorová mobilita pro vývoj pokročilých scintilačních vláken pro nové hadronové a "jet" kalorimetrické detektory v budoucích urychlovačích

Text

Hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Nikl, CSc.
Název: Mezinárodní a mezisektorová mobilita pro vývoj pokročilých scintilačních vláken pro nové hadronové a "jet" kalorimetrické detektory v budoucích urychlovačích
Akronym: INTELUM
Program: H2020-EU.1.3.3.
Financování: MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Projekt RCN: 194176
Projekt ID: 644260
Období: 1. 3. 2015 - 28. 2. 2019
Celkové náklady: 1 093 500 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 76 500 EUR
Koordinováno ve: Švýcarsku

Cíl:

Projekt Intelum je čtyřletý evropský projekt v  programovém období Horizon 2020 v  podprogramu „Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)“, podporující mezinárodní a intersektorovou mobilitu vědeckých pracovníků v širokém konsorciu projektu (16 partnerských organizací z Evropy USA a Japonska). Projekt je koordinován z CERNu a je zaměřen na vývoj rychlých scintilačních vláken pro použití v budoucích kalorimetrických detektorech na urychlovačích ve fyzice vysokých energií. Tým FZÚ vede pracovní balíček WP1 zaměřený na přípravu monokrystalických vláken a jejich optimalizaci

Zpět na seznam projektů