Informace pro autory odborných publikací - databáze ASEP a RIV

Text

Vzhledem k tomu, že se ukázalo, že ne všem pracovníkům je znám postup předávání dat do databáze ASEP resp. RIV , uvádíme několik základních informací.

  • ASEP ( Automatický Systém Evidence Publikací ) je databáze publikací pracovníků Akademie věd a je ve správě knihovny Akademie ( KNAV ).
  • RIV ( Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje ) je databáze Rady vlády pro výzkum a vývoj .

  • Po předání podkladů E. Pulcmanové, jsou příslušná data průběžně vkládána do systému ARL (Advanced Rapid Library), zavedeného pro databázi ASEP. Systém ARL obsahuje publikace pracovníků AV od r. 1993 a umožňuje průběžné on-line vkládání dat v průběhu roku. Pro vyhledávání v systému ARL doporučujeme adresu www.lib.cas.cz - Ústavní bibliografie ASEP - systém ARL, on-line katalog. Pro potřebu statistiky, kterou KNAV každý rok vypracovává pro Akademickou radu je nuto dodržet násl. termín: pro autory 31.12. příslušného roku. V zájmu ústavů je aby k uvedenému datu bylo vloženo do databáze ARL maximum vyšlých publikací. Po tomto termínu pokračuje průběžné vkládání bibliografických záznamů pozdějí vyšlých článků.

    Následný export dat do databáze RIV provádí KNAV jednou ročně. Pro tento účel je potřeba dodržet termín: pro autory 10.3. roku následujícího. Dodržení tohoto termínu zaručuje, že vložené záznamy budou exportovány do RIVu jěště v tzv. roce sběru ( např. pro publ. vyšlé v r. 2010, rok sběru je r. 2011).

    Všechny publikace, které jsou předány později (než do 10. března) se zařazují do databáze ASEP i nadále průběžně (nezávisle na roce vydání ), ale do RIV odchází až v dalším roce.

    pulcman [at] fzu [dot] cz (E.Pulcmanová)