Informace o podmínkách používání licencovaných elektronických zdrojů

Perex

Při využívání EIZ je uživatel povinen dodržovat licenční podmínky (Terms and Conditions) uvedené u jednotlivých zdrojů.

Zejména je nutné dodržovat tyto zásady:

Text
  • data je možné využívat pouze pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele
  • nelze stahovat celá čísla elektronických časopisů nebo jiné podstatné části EIZ
  • je zakázáno používat automatické stahovací programy nebo roboty
  • získaná data nelze systematicky kopírovat, rozmnožovat nebo distribuovat

Porušení licenčních podmínek může vést k zablokování přístupu pro celý Fyzikální ústav. Příslušné licenční smlouvy jsou v papírové podobě k nahlédnutí u vedoucího knihovny na Slovance.