Moderní pizeoelektrické perovskity: kmity krystalové mřížky a doménové stěny (PIEZO)

Anotace

Cílem projektu je přispět k pochopení nových piezoelektrických monokrystalických materiálů pomocí kombinace moderních spektroskopických experimentálních a teoretických metod a kvantifikovat vliv doménových stěn a mezifázových hranic na jejich makroskopické piezoelektrické vlastnosti.