Granty GAČR pro excelentní výzkum putují do FZÚ

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ) významně uspěli se svými projekty soutěžícími o finance z Grantové agentury ČR (GA ČR). Mimořádný úspěch zaznamenali ve všech vypsaných kategoriích, včetně nového programu EXPRO na podporu excelence v základním výzkumu. Získané prostředky umožní výzkum široké škály témat napříč fyzikou.

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ) významně uspěli se svými projekty soutěžícími o finance z Grantové agentury ČR (GA ČR). Mimořádný úspěch zaznamenali ve řadě vypsaných kategoriích, včetně nového programu EXPRO na podporu excelence v základním výzkumu. Získané prostředky umožní výzkum široké škály témat napříč fyzikou.

FZÚ získal celkem 27 projektů GA ČR z celkového počtu 93 odeslaných grantových žádostí v roce 2018 (viz Tab. 1). To představuje celkovou úspěšnost 29 % vzhledem k počtu podaných projektů. Úspěšnost FZÚ se tak pohybuje ve většině kategorií nad republikovým průměrem (více).

Typ projektu Podané Schválené Úspěšnost (%)
Standardní – navrhovatel 47 12 26
Standardní – spolunavrhovatel 23 8 35
Juniorské 9 4 44
Mezinárodní 7 1 14
EXPRO 7 2 29
Celkem 93 27 29

Počty podaných a schválených projektů a úspěšnost žádostí pocházejících z FZÚ v soutěži GAČR v roce 2018.

GA ČR financuje z veřejných prostředků základní výzkum v České republice. Projekty vyhodnocuje ve čtyřech kategoriích. Standardní grantové projekty jsou podporovány od samého vzniku agentury a jsou určeny obecně na podporu základního výzkumu. Juniorské granty, směřující k obohacení základního výzkumu, jsou určeny mladým excelentním pracovníkům k vytvoření pracovní skupiny a nákupu moderního vybavení. Mezinárodní projekty jsou připravovány ve spolupráci se zahraničními pracovišti a z tohoto důvodu musí byt schváleny také partnerskými organizacemi v zahraničí. V roce 2018 GA ČR zavedla novou kategorii EXPRO, která by měla sloužit pro podporu excelence v základním výzkumu.

EXPRO je určeno týmům vedeným špičkovými osobnostmi s mezinárodním renomé nebo mladými vědci s přesvědčivým potenciálem k excelenci. Cílem je zvyšovat kvalitu českého základního výzkumu. EXPRO po vzoru evropského prestižního ERC programu přináší podporu tzv. „high risk – high gain“ projektům (projektům s vysokým rizikem a vysokým ziskem), které mají šanci přinést zásadní posun v daném oboru. Podobná možnost donedávna v naší zemi chyběla.

FZÚ zaznamenal v prvním roce nového programu EXPRO mimořádný úspěch. Z celkového počtu 36 projektů, které byly uděleny napříč všemi obory, získal celkem 2 projekty. V náročné soutěži EXPRO v roce 2018 uspěly návrhy prof. Tomáše Jungwirtha, Ph.D. a Ing. Jiřího Hlinky, Ph.D.

Úspěšné projekty EXPRO z FZÚ

Tým Tomáše Jungwirtha získal podporu EXPRO na projekt Terahertzové a neuromorfní paměti založené na antiferomagnetech. Cílem tohoto projektu je položit vědecké základy k přechodu od polovodičových ke spintronickým počítačovým pamětem. Spintronické paměti jsou založeny na využití vlastnosti částic, která nemá v makrosvětě obdobu – spinu. Projekt staví na nedávném objevu výzkumného týmu, který umožnil elektrický zápis informace do spinu částic v antiferomagnetech. Objev umožní tisíckrát rychlejší zápis do pamětí oproti klasickým polovodičovým technologiím (více).

V druhém EXPRO projektu z FZÚ se tým Jiřího Hlinky zaměří na feroelektrické skyrmiony. Skyrmiony jsou vírová vlákna vektorových polí (viz Obr. 1). V minulosti byly podobné struktury předpovězeny a po řadě let i objeveny v případě feromagnetických látek. Sám T. Skyrme, podle něhož jsou pojmenovány, tento koncept využil k modelování vlastností elementárních částic. Tým bude skyrmiony hledat ve feroelektrických látkách, tedy v látkách, jejichž strukturu lze dobře měnit pomocí vnějšího elektrického pole.

skyrmionove_vlakno.png
Popis
Řez skyrmionovým vláknem. Polarizovaný stav feroelektrické látky reprezentuje vektor elektrické polarizace, znázorněný v každém místě šipkou. Polarizace míří kolem víru před nákresnu (červená barva), uvnitř vlákna se stáčí a uprostřed míří za nákresnu (modrá barva). Možnost vzniku feroelektrických skyrmionů byla teoreticky předpovězena, ale nebyla zatím dokázána experimentálně. Na FZÚ po nich bude pátrat tým Jiřího Hlinky.
Klíčová slova: