Doménově uspořádané supermřížky

Text

Využitím moderních experimentálních metod a počítačových simulací jsme objevili, že v supermřížkách tvořených vrstvami feroelektrického materiálu a tenkých kovových mezivrstev se elektrické dipóly uspořádávají do neobvyklé a pravidelné třídimenzionální doménové struktury. Takto doménově uspořádané supermřížky mají mimořádné dielektrické vlastnosti a jejich cíleně modulované strukturní a elektronické vlastnosti mohou být ovládány elektrickým polem.

Dvoudimenzionální základní motiv doménové struktury ve feroelektricky uspořádaných supermřížkách
Popis
Dvoudimenzionální základní motiv doménové struktury ve feroelektricky uspořádaných supermřížkách PbTiO3–SrRuO3 z (a-d) počítačových simulací a (e,f) transmisní elektronové mikroskopie: (a) elektrická polarizace zobrazující charakteristickou doménovou strukturu ve dvou vrstvách feroelektrického materiálu PbTiO3 oddělených paraelektrickými mezivrstvami SrRuO3, (b) hustota gradientní energie pocházející zejména od doménových stěn a hranic mezi vrstvami supermřížky, (c-f) komponenty spontánní deformace v rovině vrstev (exx) a kolmo (ezz) na rozhraní vrstev demonstrující korelaci mezi feroelektrickými vrstvami PbTiO3. Šipky v panelech (a,b) zobrazují směr elektrické polarizace.

Kontaktní osoba: Jiří Hlinka