HiLASE CoE - HiLASE Centre of Excellence 2015-2016

Text

Hlavní řešitel: Tomáš Mocek
Název: HiLASE Centre of Excellence
Akronym: HiLASE CoE
Program: H2020-EU.4.a.
Financování: SGA-CSA - Specific Grant agreement and Coordination and Support Action
Projekt RCN: 196688
Projekt ID: 664482
Období: 1. 6. 2015 - 31. 5. 2016
Celkové náklady: 494 831 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 233 341 EUR
Koordinováno v: ČR

Cíl:

Česká republika investovala 32 milionů eur do výstavby moderního laserového zařízení "příští generace", HiLASE, v Dolních Břežanech ve Středočeském kraji. HiLASE bylo uvedeno do provozu v roce 2016 jako významné laserové zařízení Fyzikálního ústavu AV ČR s potenciálem stát se vynikajícím přínosem pro vědu a techniku pro region i pro Evropu. Tato teamingová akce přemění HiLASE z nejmodernějšího laseru na Centrum excelence.

Tento projekt byl spolufinancován EU.

Zpět na seznam ukončených projektů