HiLASE CoE - HiLASE Centre of Excellence

Text

Hlavní řešitel: Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.
Název: HiLASE Centre of Excellence
Akronym: HiLASE CoE
Program: H2020-EU.4.a.
Financování: SGA-CSA - Specific Grant agreement and Coordination and Support Action
Projekt RCN: 208427
Projekt ID: 739573
Období: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2022
Celkové náklady: 10 027 871 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 7 184 446 EUR
Koordinováno v: ČR

Cíl:

Zpět na seznam projektů