HiLASE CoE - HiLASE Centre of Excellence

Text

Hlavní řešitel projektu: Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.
Název projektu: HiLASE Centre of Excellence
Akronym: HiLASE CoE
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674
Termín realizace projektu: 1.4.2017 - 30.9.2022
Celkové náklady projektu: 948 006 269,08 Kč

Anotace

Hlavní náplní projektu je modernizace stávající výzkumné infrastruktury a přeměna pracoviště v špičkové centrum excelence evropského významu. Projekt je realizován v úzké spolupráci s prestižní mezinárodní výzkumnou institucí STFC z Velké Británie. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti partnera významně přispějí k zajištění efektivního fungováni budoucího centra excelence. Nový inovační program je nezbytným předpokladem pro udržitelnost centra a také pro rozvoj regionu.

Podrobnější informace naleznete na stránkách projektu.

Odkaz:
http://www.hilase.cz/zahajeni-realizace-cesko-britskeho-projektu-hilase-centre-of-excellence/

Tento projekt je spolufinancován EU.