HEATEXMOL - Řízení tepelné výměny vyvolané elektronovým proudem v molekulárních přechodech pomocí návrhů elektronických vlastností v molekulárním měřítku

Text

Hlavní řešitel: Dr. Giuseppe Foti
Název: Řízení tepelné výměny vyvolané elektronovým proudem v molekulárních přechodech pomocí návrhů elektronických vlastností v molekulárním měřítku
Akronym: HEATEXMOL
Program: H2020-EU.1.3.2.
Financování: MSCA-IF-EF-ST - Standard EF
Projekt RCN: 203817
Projekt ID: 709114
Období: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2018
Celkové náklady: 142 720,80 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 142 720,80 EUR
Koordinováno v: ČR

Cíl:

Projekt zkoumá vibrační zahřívání a  ochlazování molekulárních přechodů vyvolané elektronovým proudem. Na těchto přechodech lze dosáhnout velké dynamiky ohřevu/chlazení vnějšími vlivy, a to v závislosti nejen na použité molekule, ale také na  uspořádání jednotlivých atomů na  rozhraních molekuly s  elektrodami. Vibrační zahřívání a ochlazování molekulárních přechodů má významné důsledky pro stabilitu a chování molekulárních obvodů. V prvním roce jsme zkoumali sérii molekulárních přechodů založených na  karbenových molekulách a  objevili jsme vysokou citlivost těchto přechodů na zakončení elektrod na atomární úrovni. Ostře zakončené a protáhlé elektrody podporují rozptyl nadměrného tepla, což zvyšuje stabilitu přechodu pod napětím, na rozdíl od elektrod s tupým zakončením.

Zpět na seznam projektů