Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Nanostrukturní makroskopické systémy-technologie přípravy a charakterizace GA AVČR » Nanoprojekty Ing. Ivan Gregora, CSc. 2007 2011