Náklon molekul indukovaný nanočásticemi zlata či shluky nanočástic ve smektické A fázi kapalně krystalického materiálu „de Vries“ typu

Text

Podařilo se nám experimentálně prokázat a teoreticky vysvětlit náklon molekul indukovaný nanočásticemi zlata či shluky nanočástic ve smektické A fázi kapalně krystalického materiálu „de Vries“ typu. Ukázali jsme, že tento náklon je důsledkem interakce molekul s povrchem nanočástic. Nanočástice jsou přitahovány k hranovým dislokacím, které se tím zviditelní při pozorování v polarizovaném světle optického mikroskopu.. Popsaný jev potvrzuje model vycházející z představy neuspořádaného náklonu molekul ve smektické A fázi v „de Vries“ látkách.

Textura smektické A fáze kapalného krystalu
Popis

Textura smektické A fáze kapalného krystalu 9HL s přiměsí nanočástic zlata pozorovaná v polarizovaném světle. Nanočástice dekorují linie hranových dislokací.