Nacházíte se

Otevření biofyzikální laboratoře ve FZÚ - nové možnosti a perspektivy

Seminář
Středa, 07.12.2016 14:00 - 16:00

Přednášející: Dr. Oleg LUNOV (Oddělení optických a biofyzikálních systémů, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
Místo: Přednáškový sál FZÚ, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8
Jazyk: anglicky
Pořadatelé: FZÚ AV ČR

Výzkum materiálů, metod a technologií pro biomedicínu byl ve Fyzikálním ústavu AV ČR v posledních letech aktivně rozvíjen a dosáhli jsme významných výsledků, zmiňovaných také v posledním Hodnocení AV ČR za roky 2010 – 2014.

Provádění biologických experimentů bylo v minulosti závislé na pracovištích externích partnerů, neboť na půdě FZÚ odpovídající kvalitní zázemí chybělo. Během letošního roku jsme opět postoupili o krok dále a podařilo se nám takové zázemí vybudovat. To nám umožní mnohem lepší propojení výzkumných skupin, které se biofyzikálním výzkumem zabývají. Nově vybudovaná laboratoř buněčných kultivací doplňuje ve spojení s mikroskopickou laboratoří základní infrastrukturu interdisciplinárního biofyzikálního pracoviště pro komplexní výzkum v oblasti fyziky, chemie, biologie a medicíny.

Představíme Vám experimentální možnosti této infrastruktury na příkladu současně běžících výzkumných aktivit v oblastech:

  • Biofyzika vysokogradientních magnetických polí
  • Působení plazmatu a záření na biologické systémy
  • Biologické jevy spojené s geometrií povrchu
  • Osud nanočástic v živých buňkách

Po prezentaci bude následovat prohlídka společné infrastruktury oddělení optických a biofyzikálních systémů, SAFMAT a FUNBIO:

  • Laboratoř buněčných kultivací
  • Spektroskopická a mikroskopická laboratoř
  • Laboratoř AFM (Mikroskopy atomárních sil)
  • Laboratoř SEM (Skenovací elektronový mikroskop)
  • Laboratoř EPR (Elektronové paramagnetické rezonance)

Prosíme o potvrzení Vaší účasti, především pokud budete mít zájem o následnou prohlídku laboratoří, a to nejpozději do 1. 12. 2016 na adresu ing. Romany Kočové (kocovaatfzu [dot] cz).