Nacházíte se

FZÚ AV ČR

Celoústavní semináře

Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ) pořádá pravidelně celoústavní seminář, určený pro širší veřejnost. Zajímavá a aktuální vědecká témata jsou v nich prezentována přístupnou formou. Semináře jsou oznamovány na webových stránkách FZÚ .

Konference

Fyzikální ústav je organizátorem nebo spoluorganizátorem řady významných (často mezinárodních) konferencí. O těchto akcích je možné nalézt informace na webových stránkách FZÚ.