Nacházíte se

Fyzikální ústav pořádal konferenci PIEZO 2019

Logo Piezo 2019Mezinárodní konference PIEZO 2019 "Electroceramics for End Users X" je věnována nejnovějšímu výzkumu a vývoji v oblasti piezoelektrických materiálů a zařízení na jejich bázi, přičemž je jedinou svého druhu v tomto oboru. Konference již dlouhodobě propojuje mezinárodní akademickou sféru s průmyslem, čímž přispívá k vytváření nových partnerství a spolupráci - kromě vědců a studentů se konference zúčastňují také firmy zabývající se vývojem a výrobou piezoelektrických materiálů.

Ve dnech 27. – 30. ledna se ve Špindlerově Mlýně v České republice uskutečnil již 10. ročník této konference s připojenou Zimní školou. Konference se zúčastnilo téměř 70 účastníků ze 17 zemí světa zahrnujících Českou republiku, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Itálii, Jižní Koreu, Lotyšsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké, Španělsko a Švýcarsko. Konference PIEZO se koná každé dva roky a její letošní ročník tak navazuje na předcházející konference, které se konaly např. ve Španělsku, Slovinsku, Francii, či Itálii.

Příspěvky o různých aspektech syntézy a charakterizace elektrokeramiky si připravili v rámci Zimní školy prof. C. Galassi (CNR-ISTEC, Itálie), prof. B. Malič (Jožef Stefan Institute, Slovinsko), prof. P. Marchet (University of Limoges, Francie) a prof. L. Pardo (ICMM-CSIC, Španělsko), a těchto přednášek se zúčastnilo 14 studentů a vědeckých pracovníků.

Na konferenci bylo dále představeno 27 přednášek a 19 posterových příspěvků jak z akademické obce, tak i z průmyslu, a pokrývalo široké spektrum témat od technologie, základů, designu zařízení, modelování, pokročilé charakterizace až po produkty koncových uživatelů. Prof. J. Rödel (Technische Universität Darmstadt, Německo), Prof. P. Muralt (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Švýcarsko), Prof. G. Rijnders (University of Twente, Nizozemsko) a Dr. J. F. Saillant (Intercontrôle, Francie) přijali pozvání a přednesli své příspěvky k nejnovějším otázkám o piezoelektrické keramice, tenkých filmech a aplikacích koncových uživatelů. Mimo přednášky si účastníci konference mohli užít též živých neformálních diskuzí a krásné zasněžené krajiny Krkonoš.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.piezo2019.org

Skupinová fotka účastníků konference

Skupinová fotka účastníků konference