Fyzika k vašim službám

Perex

Hlavní řešitel projektu: Ing. Aleš Hála
Název projektu: Fyzika k vašim službám
Operační program: OP Praha – Pól růstu ČR
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
Název prioritní osy: 07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000115

Text

Termín realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2018
Celkové náklady projektu: 12 144 852,00 Kč
Míra spolufinancování EU: 50 %

Anotace

Projekt Fyzika k vašim službám je cílen na zlepšení prostředí obyvatel hl. m. Prahy a tím také zvýšení kvality jejich života. Předkládané technologie vycházejí z priorit Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy v oblasti bezpečnosti, ochrany a zlepšování životního prostředí a  kvality života a ochrany historických památek. Díky těmto technologiím dojde k posílení dlouhodobé spolupráce Fyzikálního ústavu AV ČR (dále také FZU) s aplikační sférou na území hl. m. Prahy.

Více informací a kontaktní údaje:
https://www.eli-beams.eu/cs/o-eli/transfer-technologii/projekty-citt/fyzika-k-vasim-sluzbam/