FUNMAH - Nová funkčnost materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí řízení magnetické hystereze

Text

Hlavní řešitel: Ing. Ladislav Straka, D. Sc.
Název: Nová funkčnost materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí řízení magnetické hystereze
Akronym: FUNMAH
Program: H2020-EU.1.3.2.
Financování: MSCA-IF-EF-ST - Standard EF
Projekt RCN: 200987
Projekt ID: 701867
Období: 1. 3. 2017 - 28. 2. 2019
Celkové náklady: 154 720,80 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 154 720,80 EUR
Koordinováno v: ČR

Cíl:

Obecný cíl projektu je detailně porozumnět těm novým druhům funkčnosti materiálů s magnetickou tvarovou pamětí, které vyplývají ze zvětšené magnetické hystereze, a potvrdit tyto nové druhy funkčnosti experimentálně. Jednotlivé podcíle projektu jsou tyto: i) Identifikovat příčiny zvětšené magnetické hystereze v Ni-Mn-Ga(-B) slitinách, ii) Indentifikovat fyzikální mechanismy které stojí za novou funkčností, iii) Vyrobit nové slitiny ve kterých bude nová funkčnost dobře pozorovatelná, iv) Ilustrovat praktické využití nové funkčnosti.

Zpět na seznam projektů