Elektronový transport v materiálech vykazujících změny fáze

Anotace

Cílem výzkumu je studium mechanismů elektronového transportu v chalkogenidových sloučeninách vykazujících fázové změny mezi amorfní a krystalickou fází zejména metodami terahertzové spektroskopie v časové oblasti. Výzkum bude probíhat v těsné spolupráci s partnerským pracovištěm RWTH Aachen (SRN).