Aktivně laditelné struktury a metamateriály pro terahertzovou oblast

Anotace

Cílem projektu je výzkum materiálů a uspořádání, kdy optické vlastnosti v THz oblasti lze ovlivňovat vnějšími parametry, zejména elektrickým polem. V rámci projektu budou zkoumány vlastnosti tenkých vrstev feroelektrických pevných látek a metamateriálů založených na dotovaném křemíku.