Studie odhalila nové vlastnosti molekul vody

Text

Studie se experimentálně a teoreticky zabývala dielektrickými vlastnostmi molekul vody zachycených v krystalech berylu. V jeho krystalové mříži jsou nanoskopická pravidelně uspořádaná místa, kde molekuly zůstávají a mohou se pootáčet. Na rozdíl od kapalné vody se zde netvoří vodíkové můstky, molekuly však interagují svými dipólovými momenty. Bylo dokázáno, že díky tomu mají molekuly tendenci natáčet se stejným směrem a vytvářet tak lokální elektrické pole. Takovéto uspořádání by proto mohlo existovat i v jiných látkách a hrát roli v některých procesech, jichž se voda účastní.

image015.png
Popis
Molekuly vody, zachycené v pravidelných odstupech několika nanometrů v krystalu berylu, se pootáčejí okolo jeho šestičetných os symetrie (černé šipky). Dipólové momenty molekul (červené šipky) navzájem interagují a při snižování teploty vykazují tendenci k vzájemnému uspořádání.