Fermilab-CZ - Spolupráce na experimentech ve Fermilab

Text

Spoluřešitel projektu: RNDr. Miloš Lokajíček, CSc.
Příjemce dotace projektu: Univerzita Karlova
Partner projektu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Název projektu: Spolupráce na experimentech ve Fermilab
Akronym: Fermilab-CZ
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001787
Termín realizace projektu: 1.4.2017 - 31.3.2020
Celkové náklady partnerské části projektu: 14 415 000,00 Kč
Míra spolufinancování EU: 71,35 %

Anotace:

Navrhovaný projekt navazuje na projekt výzkumné infrastruktury LM2015068 stejného jména a zkratky. Obsahem je rekonstrukce pražských laboratoří - navýšení výpočetní a úložné kapacity pro zpracování dat experimentů ve Fermilab a  upgrade detektorové laboratoře. Cílem je provoz a neustálé vylepšování obou laboratoří pro získání nových vědeckých poznatků na spolupracujících experimentech ve Fermilab.

Tento projekt je spolufinancován EU.