EXMAG - Excitonový magnetismus v silně korelovaných materiálech

Text

Hlavní řešitel: Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.
Název: Excitonový magnetismus v silně korelovaných materiálech
Akronym: EXMAG
Program: H2020-EU.1.1.
Financování: ERC-COG - Consolidator Grant
Projekt RCN: 194472
Projekt ID: 646807
Období: 1. 6. 2015 - 31. 5. 2020
Celkové náklady: 1 382 500 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 177 750 EUR
Hostitelská instituce: TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN, Rakousko

Cíl:

Magnetické materiály jsou základem mnoha dnešních technologií. Ve většině aplikací jsou magnety ovládány magnetickým polem, se kterým přirozeně interagují. V poslední době se ovšem mohutně rozvíjejí koncepty technologií založených na ovládaní magnetů elektrickým polem nebo elektrickým proudem a naopak. Projekt EXMAG se věnuje výzkumu tzv. excitonové kondenzace, která dává vzniknout několika typům magnetických stavů, které se kvalitativně liší od  klasických magnetů. Přechody mezi takovými stavy mohou být vyvolány velmi malými změnami vnějších parametrů jako jsou teplota, elektrické pole nebo tlak. Koncept excitonové kondenzace v magnetických materiálech je nový. V současnosti máme především výsledky výpočtů pro zjednodušené modely, které ukazují na bohatou fyziku tohoto jevu a umožňují nám identifikovat hlavní materiálové parametry, které jsou pro tento jev podstatné. Cílem projektu je prozkoumat teoretické modely, které vedou k excitonové kondenzaci a najít materiály, ve kterých se tyto modely realizují.

Zpět na seznam projektů