EUCALL - Evropský klastr pokročilých laserových světelných zdrojů

Text

Hlavní řešitel: Ing. Roman Hvězda
Název: Evropský klastr pokročilých laserových světelných zdrojů
Akronym: EUCALL
Program: H2020-EU.1.4.1.1.
Financování: RIA - Research and Innovation action
Projekt RCN: 198196
Projekt ID: 654220
Období: 1. 10. 2015 - 30. 9. 2018
Celkové náklady: 7 466 800 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 317 500 EUR
Koordinováno v: Německu

Cíl:

Evropský klastr pokročilých laserových světelných zdrojů (zkr. EUCALL) je zájmová skupina předních uživatelských center pro využití záření laserů na volných elektronech (FEL), synchrotronů a optických laserů a také jejich uživatelů. V rámci EUCALL kooperují na společných výzkumných a technických metodách a výzkumných příležitostech, a vyvíjejí nástroje pro udržitelnou podporu této spolupráce v budoucnosti. EUCALL zahrnuje 11 partnerů z devíti zemí, jakož i skupiny Laserlab Europe a FELs of Europe.

Zpět na seznam projektů