Rotary holder of a sample

Postscript
Technické parametry Speciální držák vzorků pro depozici pomocí pulsní laserové depozice, magnetronového naprašování a RF. Držák umožňuje depozici 24 vzorků najednou a je elektricky izolován (z důvodu použití RF na některé části byl použit speciální kosmický materiál LAVA). Rotace vzorků je zajištěna magnetickým převodem. Držák je přičlenitelný na KF 100 přírubu a je poháněn rotací 1 Hz.