Coating suitable for protection of the outer surface of the cover nuclear fuel, use of coating, method of coating production and nuclear fuel

Postscript
Předkládaný vynález se týká ochrany jaderného paliva, konkrétně pokrytí paliva v podobě tenkostěnných trubek, vyrobených z kovových podkladů, zejména zirkoniových slitin, umístěného v jaderném reaktoru, proti korozním změnám za standardních i havarijních podmínek v  prostředí energetických lehkovodních a těžkovodních jaderných reaktorů. Předkládaný vynález se zejména týká tenkého povlaku, použití povlaku a způsob ochrany jaderného paliva povlakováním.